tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Ciasno na parkingach wspólnotowych, szykują się opłaty?

Brak miejsc do parkowania pojazdów samochodowych to problem większości wspólnot mieszkaniowych. Nawet jeżeli na terenach przyległych do bloków, stanowiących części wspólne dla wszystkich włascicieli budynku, członków wspólnoty, wybudowano parking dla ich użytku, to i tak zwykle nie jest w stanie on pomieścić pojazdów wszystkich zainteresowanych. W niektórych rodzinach są po dwa i więcej samochodów, a na przyblokowych parkingach parkują nie tylko właściciele, czy najemcy lokali, ale także osoby trzecie.
Nic więc dziwnego, że wspólnoty w pierwszej kolejności blokują osobom niepowołanym wjazd na swój teren, montując ogrodzenia, bramy, szlabany, wywieszjąc tablice zakazujące parkowania osobom postronnym i inne tego rodzaju urządzenia. Ale na tym problemy z parkowaniem się nie kończą, bo nawet najlepsze zabezpieczenie nieruchomości przed dostępem innych osób nie będzie wystarczajace, jeżeli właściciele nie współdziałają w korzystaniu ze wspólnej nieruchomości.
Z taką sytuacją mamy do czynienia na jednej ze wspólnot osiedla przy ulicy Partyzantów w Opocznie, gdzie niektórzy współwłaściciele bloku, parkują po kilka samochodów, uniemożliwiając korzystanie z parkingu pozostałym. Przy innych blokach wspólnotowych jest podobnie. Niektóre wspólnoty dla tych co parkują więcej jak jeden samochód na rodzinę, rozważają wprowadzenie opłat. Czy słusznie? Czy jest na takie posunięcie podstawa prawna? – pytają czytelnicy.
Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli (współwlaścicieli) lokali znajdujących się w budynku, z których każdy ma prawo do współkorzystania i współposiadania nieruchomości wspólnej (a parking jest właśnie obok innych elementów nieruchomości częścią wspólną) w zakresie, który da się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem przez pozostałych. Zatem uprawnienie do korzystania z urządzeń parkingowych, musi także respektować analogiczne uprawnienie pozostałych współwłaścicieli (art. 206 kc). Jak to prawo jednak realizować, gdy rozmiar rzeczy, w tym przypadku wielkość parkingu, uniemożliwia równoczesne korzystanie z niego przez wszystkich współwlaścicieli? A z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy niektórzy współwłaściciele parkują po kilka samochodów naraz, czym korzystają ze współwłasności ponad swój udział i nie daje się to pogodzić z analogicznymi prawami pozostałych.
Co może wówczas zrobić wspólnota?
Jednym z możliwych sposobów wyjścia z tego impasu jest podjęcie przez wspólnotę uchwały do obciążania tych współwłaścicieli, którzy korzystają ponad swój udział, dodatkowymi opłatami na rzecz wspólnoty. W uchwale z dnia 19 czerwca 2007 r. sygn. akt III CZP 59/07, OSNC 2008/7–8/81 Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne zawarcie przez wspólnotę mieszkaniową umowy określającej zasady korzystania przez właścieiela lokalu z części wspólnej budynku i rozliczania się z pozostałymi współwłaścicielami, gdy korzystanie z rzeczy wspólnej wykracza poza granicę korzystania. Dopuszczalny zakres tej umowy określa zamiar korzystania z rzeczy wspólnej w zakresie szerszym niż wynika to z art. 206 kc.
Podkreślić przy tym trzeba, że nałożenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z parkingu może nastapić tylko wobec tych, co korzystają ponad swój udział, a nie generalnie wobec wszystkich parkujących, bo i takie pomysły się pojawiają. Jaka wysokość opłaty?
W praktyce wysokość tej opłaty powinna odpowiadać korzyściom, jakie współwłaściciel odnosi w związku z dodatkowym miejscem na parkowanie. Można np. w tym przypadku przyjąć wysokość opłat za parkowanie na parkingach płatnych znajdujących się w tej samej lub najbliższej okolicy.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »