tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć


To wezwanie może cię mocno zdziwić

Gminy naszego powiatu właśnie rozpoczęły akcję wydawania i doręczania decyzji ustalających zobowiązania podatkowe na rok 2012 w podatku od nieruchomości.
Podatek ten jest podatkiem lokalnym stanowiącym dochód gminy i każda gmina prowadzi rejestr nieruchomości, będący podstawą do ustalenia wysokości tego podatku i terminu jego płatności.
W dobie powszechnego niedoboru w budżetach samorządowych, ten rodzaj daniny publicznej jest jednym z podstawowych źródeł finansowania wydatków każdej gminy i obiektem szczególnej troski ich służb finansowych w terminowej ściągalności tego podatku.
Warto o tym pamiętać, gdyż wszelkie uchybienia po stronie zobowiązanych do tego podatku, mogą mieć zgoła nieprzyjemne konsekwencje i to nie tylko finasowe, ale także karne.
Do najczęściej popełnianych wykroczeń w tym zakresie należy niezachowanie terminu powiadomienia gminy o nabyciu nieruchomości. Po zakupie domu lub mieszkania, trzeba w ciągu 14 dni od dnia nabycia powiadomić gminę, która określi wysokość tego podatku ze względu na użytkowy charakter nieruchomości i teminy zapłaty.
Zaniechanie obowiązku zgłoszenia w tym terminie, przy jednoczesnym braku zapłaty, stanowi wykroczenie karne skarbowe, a w pewnych przypadkach nawet przestępstwo. Co to oznacza dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale nie tylko, nie trzeba szerzej komentować.
Przysłowiowy Kowalski, jako osoba fizyczna składa do gminy informację o nabytych nieruchomościach lub obiektach budowlanych, według ustalonego przez gminę wzoru, który można otrzymać bezpośrednio w gminie, lub pobrać ze strony internetowej gminy. Gmina na tej podstawie ustali wysokość podatku i terminy płatności, przypadajace do 15 marca, 15 mają, 15 września i 15 listopada roku obrachunkowego.
Natomiast spółki mające osobowość prawną oraz spółki cywilne, a także inne jednostki organizacyjne, muszą składać gminie deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy i wpłacać bez wezwania obliczony w deklaracji podatek na rachunek budżetu własnej gminy do 15 każdego miesiąca.
Grzechem zaniechania wielu podatników jest to, że w trakcie roku podatkowego nie zgłaszają do gminy zmiany własności oraz zmiany funkcji i przeznaczenia lokalu lub budynku. Najczęściej ma to miejsce w przypadku, gdy np. w lokalu lub budynku do tej pory mieszkalnym, uruchamia się działalność gospodarczą, płacąc w dalszym ciągu niezmienione stawki podatkowe, wielokrotnie niższe od wymaganych za zmianę użytkowania.
Gminy wielokrotnie dowiadują się o tym z różnych źródeł, czasami z dużym opóźnieniem, bywa często po własnych kontrolach, ale często także z donosów sąsiadów zmęczonych uciążliwym sąsiedztwem.
Radzimy więc nie zaniedbywać obowiązku informowania gminy o zaistniałych zmianach w użytkowaniu lokalu lub budynku i w porę dokonywać stosownej korekty.
Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować tym, że któregoś dnia listonosz dostarczy nam wezwanie z długim ciągiem liczbowym do zapłaty. Gminy zazwyczaj w momencie powstania dużej zaległości upominają się o swoje.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »