tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Kiedy małżonek nie dziedziczy


? Po raz drugi wyszłam za mąż, ale małżeństwo to nie układa się najlepiej, mój obecny mąż okazał się utracjuszem i nie przystosowanym do życia w małżeństwie partnerem. Mieszkamy w domu, którego dorobiłam się w poprzednim małżeństwie i chciałabym, aby to pozostało moim dzieciom i wnukom. Z obecnym mężem nie mamy wspólnego potomstwa.
Chciałabym wiedzieć kiedy małżonek nie dziedziczy?

Sytuacji, kiedy małżonek nie dziedziczy może być kilka. Najprostsza to ta, gdy małżeństwo rozwiązane zostało przez rozwód, co jest zrozumiałe, bo nie jest już małżonkiem, lecz byłym małżonkiem.
Małżonek nie dziedziczy również wtedy, gdy spadkodawca wystąpił o rozwód lub separację z żądaniem orzeczenia winy tego małżonka, a żądanie okaże się zasadne. Sytuacja taka dokona się wówczas, gdy spadkodawca umrze w trakcie trwania procesu o rozwód czy separację.
Gdy prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono separację to, mimo że małżonek ma nadal status małżonka, to już nie ma prawa do dziedziczenia.
Małżonkowie mogą także w trakcie wspólnego pożycia zawrzeć między sobą notarialną umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia. Każdy z nich może także sporządzić testament, w którym określi sposób rozrządzenia swoim majątkiem po jego śmierci.
Często i gęsto życie dostarcza także wielu przykładów podejmowania usilnych prób wyłączenia żyjącego małżonka od dziedziczenia przez pozostałych spadkobierców ustawowo powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Prawo takie przysługuje dzieciom, wnukom czy rodzicom zmarłego, zwłaszcza wtedy, gdy relacje rodzinne z pozostałym przy życiu małżonkiem nie układały się najlepiej, lub nie była to ich biologiczna matka albo babcia. Rozpoczynają się wówczas pełne napięć i wzajemnych dyskredytacji próby wyłączenia żyjącego małżonka z kręgu osób uprawnionych do spadku po zmarłym. Do akcji wtedy najczęściej wkracza sąd.
Pamiętać trzeba, że podjęcie takiej próby wyłączenia małżonka od dziedziczenia można dokonać w ścisłe określonym terminie. A mianowicie w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, czyli zgonie spadkodawcy, i nie więcej jak 1 rok od tego zdarzenia. Termin ten jest sztywny i nieprzekraczalny, a zatem nie może być przywrócony przez sąd.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »