tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Uważaj na pułapki przy zakupie ziemi rolnej

Kupiłeś okazyjnie większy kawałek gruntu rolnego w dobrej lokalizacji i teraz chcesz go podzielić na mniejsze, z myślą o sprzedaży na cele budowlane. Oczywiście spodziewasz się na tym nieźle zarobić. Może być z tym problem. Gmina może ciebie wezwać do zapłaty szczególnego rodzaju daniny publicznej, tzw. opłaty adiacenckiej lub renty planistycznej. Kiedy to może nastąpić?

Przepisy o gospodarce nieruchomościami utrudniają przekształcenie działek rolnych i leśnych w budowlane. Podział takich gruntów na mniejsze działki niż 0,3 ha (3 tys. m2) jest możliwy tylko w celu powiększenia sąsiedniej działki, lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
Dlaczego? Bo takie działania, zdaniem ustawodawcy, prowadzą do naruszenia ładu przestrzennego oraz do powstania nieruchomości, których zagospodarowanie jest utrudnione ze względu na ich przypadkowy kształt i nieracjonalny układ komunikacyjny.
Załóżmy jednak, że udało ci się kupioną działkę podzielić na mniejsze i tylko czekasz na inwestora licząc, że na rynku takie nieduże działki są w cenie i nieźle na tym zarobisz. Możesz się przeliczyć.
Wystarczy, że gmina obok zbudowała nową drogę lub chodnik, wybudowała wodociąg lub kanalizację, przez co wartość twojej dzialki wzosła na rynku. Oczywiście jesteś z tego zadowolony, bo to nie jest już gołe pole. Nie ciesz się przedwcześnie. Bo teraz gmina może nałożyć na ciebie szczególny rodzaj opłaty z tytułu wybudowania tej infrastruktury tzw. opłatę adiacencką. Jak wysoką? O tym decyduje samorząd gminny w specjalnie podjętej uchwale. Przepisy stanowią jedynie, że nie może być ona wyższa niż 50% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed uzbrojeniem i po uzbrojeniu. Czasami sięga to nawet kilkunastu tysięcy złotych. Gminy obecnie często sięgają po te opłaty, bo ich potrzeby rosną, a pieniędzy z budżetu państwa płynie coraz mniej.
Ile gmina ma czasu na nałożenie tej opłaty? Trzy lata od uprawomocnienia się decyzji o podziale lub doprowadzenia instalacji. I zapłacić gminie musisz ? możesz tylko ubiegać się o rozłożenie tej opłaty na okres do 10 lat, gdy ci na to pozwolą.
Załóżmy dalej, że szczęście ci sprzyjało i udało ci się przekwalifikować działkę rolną na budowlaną, a teraz chcesz ją sprzedać i liczysz na zyski. I tutaj znowu czeka na ciebie niespodzianka. Jeżeli zbywasz taką działkę przekwalifikowaną z rolnej na budowlaną przed upływem 5 lat gmina może nałożyć na ciebie inny rodzaj opłaty, tzw. rentę planistyczną. Ile? Wynosi ona do 30% wzrostu wartości gruntu.
Bywa często tak, że mimo wzrostu wartości gruntu w okolicy, opłaty adiacenckiej płacić nie musisz, bo twoje działki, mimo że je podzieliłeś na mniejsze, w dalszym ciągu mają status rolny. Ale gdy gmina tworzy nowy plan zagospodarowania i twoje działki w tym planie uzyskaly status działek budowlanych, a sprzedasz je przed upływem 5 lat od przekwalifikowania, to rentę planistyczną zapłacisz w maksymalnej wysokości 30%.
Wartość rynkową nieruchomości, przed i po zmianie ich statusu, i funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego gminy ustalają rzeczoznawcy majątkowi w oparciu o oddzielne przepisy ustawowe i rozporządzenia wykonawcze ministra inrastruktury. Jak więc widzisz cała transakcja zakupu gruntu rolnego na potrzeby komercji może być alternatywnie dobrą inwestycją i lokatą kapitału na ten trudny czas zawirowań na rynkach finansowych. Wymaga to jednak znajomości reguł rządzących rynkiem gruntów rolnych oraz planów gospodarki przestrzennej gminy w okresie długoterminowym. Pokusa zarobku może być duża, ale trzeba uważać, bo łatwo można się sparzyć na tego rodzaju inwestycji.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »