tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Po rozwodzie można wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem


Minęło już kilka tygodni jak jestem po sprawie rozwodowej. Małżeństwo nie było najszczęśliwszym okresem w moim życiu. Chciałabym jak najszybciej uporać się ze sprawami majątkowymi i do końca zamknąć ten rozdział życia. Rozważam także powrót do swojego poprzedniego pańieńskiego nazwiska, którym się posługiwałam przed ślubem. Co trzeba zrobić, aby to przeprowadzić i jakie mogą być koszty tego przedsięwzięcia?
Oczywiście powrót do nazwiska noszonego przed ślubem jest możliwy, ale trzeba pamiętać o czynniku czasu. Stosownie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, należy do właściwości organów gminy jako zadanie zlecone. Zgodnie zaś z przepisami ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w tym przedmiocie, jest zwolnione od opłaty skarbowej, natomiast za przyjęcie oświadczenia przez kierownika USC i sporządzenie protokółu, zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej pobierana jest należność w wysokości 11 zł.
Warto wspomnieć, że zmiana nazwiska w ten sposób nie dotyczy separacji między małżonkami.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »