tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Dłużnik ucieka z kraju, a co z jego długiem?

? Mam firmę handlową i prowadziłem interesy z człowiekiem, który prawdopodobnie z nadmiaru długów biznesowych wyjechał z kraju i ślad ponim zaginął. Moje należności sięgają kilku tysięcy zlotych i staram się je odzyskać. Wiem, że po tym dłuzniku został w kraju dom i maszyny. Nie znam miejsca jego pobytu, a rodzina nie chce udostępnić mi jego aktualnego adresu. Co w tej sytuacji można zrobić w celu odzyskania długu?

Nasilona migracja naszych obywateli i swoboda poruszania się po różnych zakątkach naszego kontynentu to także wymierny element naszej przynależności do rodziny europejskiej. Ale są też i cienie tej sytuacji, jak choćby znaczne możliwości ucieczki dłuzników przed wierzycielami i schowania się na długie miesiące, a nierzadko lata, przed komornikiem ścigającym za długi.
Ucieczka dłużnika za granicę nie przeszkodzi w egzekucji długu i nie będzie znaczącą przeszkodą w jego dochodzeniu, nawet jeżeli dłużnik wyjechał w nieznane. Warunkiem skuteczności podjętych działań jest oczywiście to, aby w kraju po dłuzniku pozostało jakieś mienie lub prawa majątkowe.
Z roszczeniami w stosunku do dłużnika nieobecnego mamy prawo wystąpić na podobnych zasadach jak do osoby przebywającej w kraju.
Przede wszystkim czytelnik powinien wnieść do sądu pozew o zapłatę, wskazać w nim wysokość dochodzonej kwoty, sposób płatności i termin w którym dłużnik miał obowiązek uregulować zobowiązanie oraz przedstawić dowody potwierdzające istnienie tego roszczenia np. umowy, faktury, zamówienia, dowody dostawy itp. Trzeba złozyć do sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego i uprawdopodobnić w nim tę okoliczność, że miejsce pobytu dłuznika jest nieznane.
Przyjmuje się, że miejsce strony postępowania sądowego nie jest znane wówczas, gdy nie można go ustalić mimo podejmowania właściwych w tym przypadku starań np. nie przebywa w miejscu stałego pobytu, zameldowania, pracy, a najbliższa rodzina z którą do tej pory mieszkał odmawia podania jego aktualnego adresu lub dłużnik zmienił miejsce pobytu i nikogo nie powiadomił o nowym.
Dowody przedstawione sądowi na potwierdzenie tych okoliczności muszą być przekonywujące. Inaczej spowodowałoby to nieważność postępowania sądowego i nie byłoby możliwe ustanowienie kuratora.
O tym, że został ustanowiony kurator sąd informuje publicznie poprzez ogłoszenie w budynku sądowym, w lokalu gminy, urzędu miasta bądź w gazetach. Kurator będzie odbierał pisma kierowane do nieobecnego dłużnika i reprezentował go w całym postępowaniu. Ma on również prawo zaskarżenia wyroku sądowego, gdyby był niekorzystny dla dłuznika. A co będzie, gdy w trakcie procesu sądowego zgłosi się nieobecny do tej pory dłużnik?
Będzie on miał prawo brać udział w rozprawie, natomiast kurator utraci uprawnienie do reprezentowania go. Gdy miejsce pobytu dłużnika już na etapie postępowania komorniczego nadal nie jest znane, sąd właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania dłużnika, ustanowi nowego kuratora. Często jest to członek rodziny pozwanego (dłużnika) lub osoba, która dobrze zna środowisko. Kurator ten będzie brał udział w toczącym się postępowaniu komorniczym, a nadzór nad nim sprawować będzie sąd egzekucyjny.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »