tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Kiedy można zbudować dom na działce rolnej?

Powszechnie wiadomo, że tereny sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako rolne, służą przede wszystkim do szeroko rozumianej produkcji rolnej jak uprawa roślin, sadownictwo, hodowla, przetwórstwo rolne itp.
Jednakże na tego typu gruntach można także wybudować dom mieszkalny, co może być znacznie taniej, aniżeli na gruntach mających status działek budowlanych, których ceny często przyprawić mogą o zawrót głowy przyszłych inwestorów. Kto taką inwestycję na gruntach rolnych może przeprowadzić?
Mogą ją bez większych ograniczeń rozpocząć rolnicy, gdyż budowa domu mieszkalnego jest bezpośrednio związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i jest jego częścią składową.
Jeżeli zaś nie spełniamy ustawowych warunków bycia rolnikiem, żeby na takim gruncie wybudować dom, trzeba ziemię odrolnić, co często wiąże się ze żmudną i kosztowną procedurą administracyjną.
Według obowiązujących u nas przepisów, rolnikiem jest osoba, która dysponuje co najmniej 1 ha ziemi w formie własności, wieczystego uzytkowania lub dzierżawy, a także ma odpowiednie kwalifikacje rolnicze. Przy czym postulat kwalifikacji jest szeroki i będzie spełniony, jeżeli osoba uzyskała co najmniej wykształcenie rolnicze zasadnicze, albo też ukończyła jakąkolwiek szkołę średnią lub wyższej, niekoniecznie o profilu rolniczym. Alternatywnie też wymóg kwalifikacji będzie spełniony, jeżeli dana osoba prowadziła gospodarstwo rolne albo pracowała w gospodarstwie rolnym co najmniej pięć lat.
Jeżeli zaś chodzi o możliwość zabudowy przez osobę będącą rolnikiem to nie wystarczy 1 ha ziemi, w myśl przepisów rolnik musi posiadać gospodarstwo o powierzchni nie mniejszej niż średnie gospodarstwo w danej gminie.
W skład zabudowy siedliskowej może wchodzić budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze (obora, stodoła, wiaty, piwnice, magazyny itp.). Obiekty te muszą być usytuowane na działce zgodnie z planem zagospodarowania obowiązującym w danej gminie, a gdy gmina takiego aktualnego planu zagospodarowania nie posiada (a tak jest w większości gmin naszego powiatu), rolnik musi uzyskać w gminie warunki zabudowy takich gruntów.
W obowiązującym w gminie planie zagospodarowania będzie ustalona minimalna powierzchnia gruntu do zabudowy siedliskowej. Określa ją uchwała rady gminy.
Gdy posiadana przez nas działka gruntu będzie mniejsza od wymaganej planem, pozwolenia na budowę domu nie uzyskamy. Zaś gdy będzie równa lub większa, można bez przeszkód składać wniosek o pozwolenie na budowę siedliska.
W razie braku w gminie planu zagospodarowania, składamy wniosek do gminy o wydanie warunków zabudowy dla siedliska. Powinniśmy je otrzymać, gdy posiadana działka spełniać będzie wymogi uzbrojenia w media, będzie miała dostęp do drogi publicznej i zabudową nawiązywać będzie do zabudowy na działkach sąsiednich, czyli spełniać będzie warunek tzw. dobrego sąsiedztwa. Przy czym, jeżeli wielkość gospodarstwa rolnego, związanego z budową domu, przekracza średnią gospodarstwa w danej gminie, to ostatni warunek dobrego sąsiedztwa, nie powinien być ograniczeniem dla planowanej inwestycji siedliskowej. To oznacza, że siedlisko można wybudować nawet pod lasem, jeżeli komuś taki pomysł przyjdzie do głowy. Problemem pozostanie wtedy zaopatrzenie w wodę i prąd, ale i to przy dzisjejszych możliwościach technicznych można pokonać.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »