tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Czy terminowy najem mieszkania można wcześniej wypowiedzieć?

Jesteśmy młodym małżeństwem i na początku tego roku wynajęliśmy mieszkanie na okres 2 lat. Mąż jednak niedawno stracił pracę i w tej sytuacji nie będziemy mieli z czego się utrzymać i opłacać w terminie czynszu. Zamierzamy wyjechać do pracy za granicę i to mieszkanie nie będzie nam obecnie potrzebne. Problem jednak w tym, że wynajmujący nie godzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy i każe nam zapłacić za cały pozostały do końca najmu okres, a przynajmniej dopóki nie znajdzie chętnego na nasze miejsce. Czy ma takie prawo?
Jak wynika z informacji podanej przez czytelniczkę, umowa najmu lokalu mieszkalnego ma charakter terminowy, została zawarta na czas określony i wygasa po upływie terminu na jaki została zawarta. W umowie o takim terminowym charakterze, strony mogą zawrzeć klauzulę o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania, ustalając warunki wcześniejszego jej rozwiązania bez określonych skutków prawnych dla obu stron umowy. Jeżeli takich ustaleń w zawartej na termin umowie najmu nie ma, najemca nie może wcześniej wypowiedzieć umowy najmu, chyba, że zaistnieją szczególne okoliczności uprawniające go do takiego działania. Może więc to zrobić bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli wady najętego lokalu są takie, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników, np. ulatniający się gaz, zalewanie mieszkania, zwarcia instalacji energetycznej grożące pożarem itp.
Prawo do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów, ma też najemca, jeżeli w dniu wydania mu lokalu do używania stwierdza, że lokal ma wady, które uniemożliwiają jego używanie, a także gdy takie wady powstały później, a właściciel mimo zawiadomienia ich nie usunął albo te wady usunąć się nie dadzą (np. odpadające tynki lub kafelki, uszkodzone baterie lub zawory grzewcze, brak właściwej wentylacji itp). Jeżeli jednak przy zawieraniu umowy najmu najemca wiedział, że takie wady ma lokal najmowany i na to się godził, to w takim przypadku nie ma prawa wypowiedzenia umowy przed czasem.
Rozwiązaniem dla najemcy uchronienia się przed skutkami wcześniejszego zakończenia umowy terminowej, może być jej rozwiązanie na zasadzie porozumienia stron, na określonych przez obie strony warunkach. Lokatorowi jest łatwiej wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony ? obowiązuje wtedy trzymiesięczny okres wypowiedzenia bez potrzeby uzasadniania przyczyny.
Przy umowie na czas nieoznaczony w trudniejszej sytuacji jest właściciel mieszkania, który może wypowiedzieć najem na ścisle określonych warunkach, np. lokator jest w zwłoce za 3 pełne okresy płatności, używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem, powoduje szkody w lokalu, narusza porządek domowy, podnajmuje lokal bez zgody właściciela. Krótko mówiąc obowiązujące przepisy o najmie lokali mieszkalnych preferują większą ochronę lokatora niż właściciela mieszkania, stąd tak ważne jest takie ukształtowanie treści umowy najmu, która by zabezpieczała także interesy właściciela lokalu mieszkalnego, a nie czyniła z niego dostawcę lokalu socjalnego, wyręczającego w tym zakresie gminę. Nawet przy obecnie istniejących przepisach lokalowych, możliwości legalnego zabezpieczenia się przed bezumownym korzystaniem z lokalu mieszkalnego jest wiele. Trzeba tylko umieć z tego korzystać.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »