tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Kto po rozwodzie zostanie w mieszkaniu?

W czasie trwania małżeństwa, ze wspólnych pieniędzy, kupiliśmy między innymi w bloku mieszkanie M-3. Obecnie jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej i każde z nas chciałoby mieszkanie zatrzymać dla siebie z ewentualnym rozliczeniem spłaty udziałów współmałżonka. Jak to przeprowadzić?
Sposób podziału mieszkania po rozwodzie uzależniony jest od statusu prawnego tego mieszkania tzn. czy jest to mieszkanie własnościowe, czy też spółdzielcze lokatorskie. W tym drugim przypadku małżonkowie w ciągu roku po ustaniu małżeństwa, muszą zawiadomić spółdzielnię, komu z nich przypada prawo do tego lokalu.
Natomiast jeżeli jest to mieszkanie własnościowe, którego małżonkowie dorobili się w czasie trwania małżeństwa i nie zawierali w tym czasie umowy o odrębności majątkowej, to po rozwodzie to mieszkanie jest dzielone tak jak pozostały ich wspólny majątek.
Ponieważ nie każdy lokal da się podzielić na odrębne możliwe części do zamieszkania przez dwie rodziny, więc najczęściej trzeba zdecydować co do tego, który z rozwiedzionych małżonków pozostanie w mieszkaniu i dokona na rzecz drugiego spłaty albo też zdecydować się na sprzedaż wspólnego mieszkania i otrzymaną gotówkę podzielić.
Jeżeli jest zgoda co do tego kto zatrzymuje mieszkanie, a kto inne rzeczy, to sami małżonkowie mogą udać się do notariusza i w sporządzonej umowie dokonać stosownych ustaleń. Mogą też zwrócić się do sądu proponując sposób w jaki ma nastąpić podział. Gdyby nie było zgody co do podziału, to decyduje o tym sąd według miejsca położenia lokalu. Wówczas także sąd rozstrzygnie o ustaleniu nierównych udziałów męża i żony w majątku wspólnym i sposobie rozliczenia wydatków i nakładów.
Zasadą przy rozliczeniach małżeńskich jest, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może domagać się, aby sąd ustalił udziały w majątku wspólnym w innych częściach jak po połowie. Wtedy należy wykazać, że każdy z małżonków w różnym stopniu przyczynił się do powstania majątku. Sąd zazwyczaj wtedy korzysta z opinii biegłych sądowych z dziedziny majątkowej, a także bierze pod uwagę nakłady osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym.
Gdy przed ślubem jeden z małżonków miał książeczkę mieszkaniową z pełną kwotą wkładu na mieszkanie spółdzielcze, a mieszkanie małżonkowie otrzymali po ślubie, to lokal taki stanowi ich majątek wspólny. Dzieląc majątek po rozwodzie, należy uwzględnić kwoty na książeczce mieszkaniowej do rozliczenia. Wówczas kwota na książeczce jak i aktualna wartość rynkowa mieszkania zostaną zwaloryzowane do aktualnych cen.
Z żądaniem ustalenia udziałów w majątku wspólnym innym niż po połowie, mogą także wystąpić spadkobiercy nieżyjącego małżonka, ale tylko wówczas, gdy jeszcze przed śmiercią małżonek spadkodawca wystąpił o rozwód, separację lub unieważnienia małżeństwa.
Podział mieszkania własnościowego po rozwodzie nie jest ograniczony żadnymi terminami i sprawę o podział majątku wspólnego strony mogą wszcząć w każdym czasie, ponieważ roszczenia w tym zakresie nie przedawniają się.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »