tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Mir domowy podlega ochronie

Najmuję lokal mieszkalny w budynku będącym prywatną własnością na podstawie umowy najmu z jej właścicielem. Człowiek ten pod naszą nieobecność często wchodzi do naszego mieszkania, bez naszej zgody, prawdopodobnie za pomocą dorobionego klucza lub wytrychu. Na pytanie dlaczego to robi, odpowiada że sprawdza, czy nie dochodzi do dewastacji mienia i czy wszystkie sprzęty są na swoim miejscu, bo jako właściciel ma takie prawo. Jest to bardzo uciążliwe i krępujace i mam co do tego duże watpliwości, czy rzeczywiście takie uprawnienia właścicielowi przysługują, bo w umowie nie ma na ten temat ani słowa.
Właściciel lokalu mieszkalnego może wejść na teren wynajmowanej nieruchomości podczas nieobecności jej użytkownika (najemcy), tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak np. w razie awarii urządzeń technicznych zainstalowanych w lokalu i groźby wyrządzenia szkody w mieniu lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia otoczenia. Jednak tylko w asyście policji lub straży miejskiej. Koniecznośc wejścia może wynikać także z potrzeby planowanej okresowej kontroli urządzeń gazowych, wentylacyjnych, wodociągowo?kanalizacyjnych czy energetycznych, okresowej kontroli stanu liczników, ale tylko podczas pobytu lokatorów w mieszkaniu.
W razie gdy właściciel wynajmowanego mieszkania wdziera się do niego samowolnie, zakłóca spokój zamieszkiwania lub nie chce opuścić lokalu wbrew woli osoby uprawnionej do użytkowania tego mieszkania, to dopuszcza się tym samym przestępstwa naruszenia miru domowego. Przestepstwo to jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku czasu, określonych kodeksem karnym.
Wdarcie się to wejście do mieszkania przy użyciu przemocy (wyłamanie drzwi, otwarcie wytrychem, odepchnięcie siłą gospodarza lub przynajmniej wbrew protestom osoby uprawnionej. W literaturze przedmiotu podaje się również, że wdarcie może nastąpić także bez użycia siły np. wejście na ogrodzoną działkę przez dziurę w płocie. Oczywiście jak w każdej tego typu sytuacji, decydują konkretne okoliczności w jakich doszło do naruszenia spokoju lokatorów i czy była to wina umyślna lub zamiar.
Potwierdza to po raz kolejny postanowienie Sądu Najwyższego z 21 lipca 2011 r. (sygn. akt I KZP/11). Gwarantuje to również Konstytucja RP (art. 50), zapewnia ona nienaruszalność mieszkania. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że przekazanie nieruchomości, np. w drodze umowy najmu, prowadzi do zrzeczenia się części praw do własnej nieruchomości, zaś ochrona miru domowego to ochrona nie tyle własności, co wolności i prawa człowieka do jego prywatności.
Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieją jednak sytuacje, regulowane przez odpowiednie ustawy, w których wejście do cudzego mieszkania jest konieczne. Należą do nich oprócz wspomnianych już wyżej związanych ze sprawami technicznymi lokalu mieszkalnego, także np. przeszukanie przez policję i inne uprawnione organy oraz czynności prowadzone przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »