tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Kto powinien zameldować najemcę mieszkania?

– Z powodu wyjazdu za granicę mam zamiar wynająć swoje mieszkanie na okres 1–2 lat. Mam już podpisaną umowę z przyszłymi lokatorami, którzy mają się wprowadzić za 2 miesiące. Jak zrealizować obowiązek zameldowania tych lokatorów, skoro mnie już w kraju nie będzie? Do kogo należy obowiązek meldunkowy: do wynajmującego czy do najemcy?
Obowiązek meldunkowy uregulowany jest w przepisach ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dziennik Ustaw z 2006 r. nr. 139 poz 993). Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy, określony przepisami ww. ustawy. Polega to na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Pobyt stały to zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Z kolei jako pobyt czasowy należy rozumieć przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości, pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Z przepisów ustawy wynika, że to sam najemca dopełnia obowiązku meldunkowego, a właściciel mieszkania jest zobowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące oraz wskazać, czy osobie tej przysługuje uprawnienie do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Dowodem na to może być umowa najmu lokalu mieszkalnego.
Jest rzeczą oczywistą, że wynajem lokalu mieszkalnego na czarno, bez zawartej na piśmie umowy najmu, pozbawia najemcę możliwości udokumentowania uprawnienia do zajmowania lokalu w postępowaniu przed organem meldunkowym.
Jak stanowią powołane wyżej przepisy, właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego, zobowiązany jest potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym otrzymanym w biurze ewidencji ludności w gminie lub w magistracie miejskim, poprzez złożenie czytelnego podpisu przez właściciela lokalu z datą jego złożenia.
Swego czasu głośno było o tym, że obowiązek meldunkowy na terytorium RP, jako relikt przeszłych czasów i nie przystający do obecnych standardów swobodnego poruszania się po obszarze zjednoczonej UE, ma być zniesiony. Ostatecznie jednak sprawę tę odłożono do roku 2014 i póki co meldunek dalej formalnie pozostaje w sferze obowiązków obywatelskich w naszym kraju, którego zaniedbanie stanowi wykroczenie zagrożone grzywną.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »