tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Gdy drzewo zagraża życiu lub mieniu

- Stojące na mojej posesji i przylegające bezpośrednio do chodnika stare drzewo po ostatnich opadach śniegu nachyliło się niebezpiecznie i grozi obaleniem. Być może wpływ na to miały spływające w to miejsce wody ściekowe z zasolonych chodników i powierzchni drogowej, obficie sypanych tej zimy. Wiem, ze wycinka drzewa wymaga stosownego pozwolenia. Czy można usunąć uszkodzone drzewo bez stosownej decyzji administracyjnej i narażenia się na wysoką karę pieniężną, bo z wycinką nie mogę czekać dłużej aż stanie się coś niedobrego ? - pytał w telefonie do redakcji nasz czytelnik z ulicy Staromiejskiej w Opocznie.
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., usunięcie drzew starszych jak pięcioletnie wymaga uzyskania stosownego zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od jednostki administracyjnej, w obrębie której rośnie drzewo. Zezwolenie wydaje się na wniosek właściciela posesji lub jej zarządcy. Za usunięcie drzewa bez pozwolenia grozi wysoka kara pieniężna.
Przepisy nie regulują tego wprost, ale dopuszczalne jest ścięcie uszkodzonych drzew z pominięciem procedury uzyskiwania zezwolenia od miejscowych wydziałów ochrony środowiska. Problem jednak polega na tym, że trzeba udowodnić, że drzewo było uszkodzone w takim stopniu, że zagrażało bezpośrednio życiu, zdrowiu lub mieniu otoczenia.
Radziłbym przed wycinką powiadomić, chociażby telefonicznie, stosowny referat do spraw zieleni i ochrony środowiska w urzędzie miasta (gminy), a następnie po wycięciu drzewa niezwłocznie sporządzić protokół konieczności wycięcia, poparty np. dokumentacją fotograficzną.
W protokóle podpisanym przez właściciela posesji należy podać numer geodezyjny działki gruntu, na której rosło drzewo oraz numer porządkowy posesji w ciągu zabudowy. Konieczne jest także podanie bliższej charakterystyki ściętego drzewa, jak oznaczenie gatunku, grubizny, wysokości lub oszacowanego wieku. Można w tym przypadku poprosić, aby dla celów dowodowych, na protokóle podpisały się osoby trzecie np. ktoś z sąsiadów, co uwiarygodni także konieczność wycinki. Protokół po wycince należy niezwłocznie dostarczyć do urzędu gminy z potwierdzeniem na jego kopii daty odbioru lub potwierdzeniem poczty o jego doręczeniu.
Zalegające na konarach starych drzew tegorocznej zimy obfite opady mokrego śniegu, a także spływające obfite solanki z posypywanych chodników i powierzchni drogowych, mogą wskazywać, że dopiero wiosna odkryje wiele uszkodzeń w części naziemnej i podziemnej starszych drzewostanów. Nadejście większych wiatrów i burz wiosenno-letnich, odkryje prawdziwe skutki zasolenia dróg i obfitych opadów śniegu, jakie miały miejsce tegorocznej zimy. Starajmy się uważnie obserwować stary drzewostan, szczególnie ten rosnący w pobliżu zabudowań, przejść i przejazdów drogowych, aby na czas podejmować stosowne przedsięwzięcia eliminujące zagrożenia.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »