tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Parkingi dla niepełnosprawnych

- Czy mamy obowiązek utworzenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, która samowolnie bez uchwały pozostałych członków wspólnoty mieszkaniowej, utworzyła sobie z części trawnika takie miejsce i twierdzi, że wspólnota ma obowiązek utworzyć i przekazać jej do wyłącznego użytkowania? - pyta członek zarządu wspólnoty z osiedla Kopernika w Opocznie .
Problem miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Z przepisów tych wynika, że zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również dla inwalidów i osób niepełnosprawnych. To powinno się odbywać jeszcze na etapie projektu zagospodarowania działki budowlanej.
Ile ma być tych miejsc postojowych i jak mają być urządzone, wynika z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej w oparciu o wniosek inwestora.
Jeżeli jednak ta sprawa nie została uregulowana na etapie projektowania i nie wyznaczono miejsc dla niepełnosprawnych na terenie wspólnoty, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie miejsca obecnie wydzielić. Oczywiście pod warunkiem, że istnieje dostateczna powierzchnia w częściach wspólnych terenu wspólnoty. Co prawda nie znam przepisu, który by na wspólnotę mieszkaniową taki obowiązek nakładał, ale chociażby ze względów czysto ludzkich i humanitarnych należałoby takie przedsięwzięcie podjąć w razie uzasadnionej potrzeby. W tym zakresie wspólnota powinna podjąć stosowną uchwałę o przeznaczeniu części powierzchni wspólnej np. trawnika na urządzenie miejsca parkingowego dla inwalidy i określić sposób korzystania z tego miejsca (odpłatnie, nieodpłatnie). Decyduje tutaj demokracja wewnątrzwspólnotowa, a konkretnie przepisy o własności lokali.
Na marginesie tej sprawy warto podnieść inny widoczny problem, jaki aktualnie mają niepełnosprawni. Tegoroczna zima odkryła nie tylko braki w przygotowaniu do zimy infrastruktury drogowej, ale także braki organizacyjne podmiotów różnych szczebli w korzystaniu przez inwalidów i osoby niepełnosprawne z miejsc parkingowych wydzielonych dla tej grupy osób.
W wielu punktach miasta, oznaczenia tych miejsc na jezdni na parkingach, przykryte są grubą warstwą śniegu są niewidoczne, a brak tabliczek informacyjnych utrudnia dodatkowo korzystanie z tych miejsc przez osoby uprawnione. A tam, gdzie te tabliczki jeszcze istnieją, trudno rozeznać czy miejsce zajmowane jest przez osobę uprawnioną, czy przez osoby przypadkowe. Za szybą tych pojazdów brak wystawionych identyfikatorów uprawniających do korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, co w innych miastach jest regułą i sposobem na egzekwowanie uprawnień do zajmowania miejsc postojowych dla tej grupy osób.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »