tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Zakończenie najmu mieszkania przed czasem


W ubiegłym roku po ślubie wynajęliśmy razem z mężem mieszkanie na mieście na okres 2 lat. Tak przewiduje umowa najmu zawarta na piśmnie z wynajmującym.
Miesiąc temu mąż jednak otrzymał ze swojej firmy wypowiedzenie pracy, ja jeszcze pracuję, ale to tylko kwestia kilku najbliższych tygodni i prawdopodobnie podzielę ten sam los. Nosimy się z zamiarem wyjazdu za pracą za granicę i chcemy skrócić okres najmu mieszkania już teraz, a na razie zamieszkać u moich rodziców. Wypowiedzieliśmy umowę najmu mieszkania, problem jednak w tym, że na wcześniejsze rozwiązanie umowy właściciel nie chce się zgodzić. Nie chce odebrać kluczy od mieszkania, nie odbiera telefonu i nie reaguje na nasze monity. Do końca okresu najmu pozostaje jeszcze prawie rok. Co mamy zrobić, aby wybrnąć z tych kłopotów? Przy jednej tylko mojej pensji nie będzie nas stać na dalsze opłacanie kosztów mieszkania.
Niestety obawiam się, że przy dalszej nieugiętej postawie wynajmującego, niewiele będzie mogła Pani zdziałać i zakończyć trwanie umowy przed terminem w niej określonym.
Sytuacja taka wynika z brzmienia art. 673 § 3 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w przypadkach określonych w zawartej umowie. Te przypadki najczęściej formułują w umowach najmu wynajmujący, zabezpieczając swoje interesy np. w razie nieterminowej zapłaty czynszu, używania lokalu w sposób sprzeczny z umową naruszania porządku domowego, niedozwolonego podnajęcia itp. O swoich prawach najemcy zazwyczaj zapominają. Zupełnie niesłusznie.
Wszystkiego co niesie życie nie da się przewidzieć, ale wskazanie w umowie takich przypadków jak obłożna choroba, utrata pracy, czy konflikty rodzinne, z pewnością takie okoliczności uosabiają, co dałoby prawo do wypowiedzenia umowy i zakończyć ją przed czasem. Z tego też względu kopiowane, najczęściej z internetu umowy najmu mieszkania nie spełniają w pełni swojej funkcji zobowiązaniowej, stanowiąc jedynie ramy ogólne dla tego stosunku prawnego.
Skoro wynajmujący nie chce umowy zakończyć, to chce dalej korzystać ze swojego prawa. Państwo umową najmu jesteście związani do końca czasu wynajmu, a oddanie kluczy nie będzie miało znaczenia dla obowiązywania umowy. Przysługuje Państwu prawo do lokalu i od Was zależy, czy będziecie mieszkanie używać, czy będzie stało puste. Koszty czynszu jednak trzeba będzie ponieść do końca trwania tak zawartej umowy.
Proponuję jednak ponowienie dalszych prób dogadania się z wynajmującym i np. w zamian za rozwiązanie umowy na obopólne porozumienie, zaoferować wynajmującemu np. połowę kwoty czynszu z miesięcy kiedy umowa będzie jeszcze obowiązywać. Alternatywą może być także wyszukanie na własną rękę nowych najemców, którzy wejdą w prawa i obowiązki dotychczasowych. Zależeć to jednak będzie od akceptacji wynajmującego i jego oceny nowych najemców jako solidnych użytkowników jego lokalu.
Godzi się wspomnieć że w obecnej sytuacji na rynku pracy, wynajmujący mieszkania zaczynają stosować procedury analogiczne jak o przyjęcia do pracy, czy ubiegania się o kredyt bankowy.
Powód jest oczywisty ? zdolność płatnicza czynszu przyszłych najemców.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »