tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Za wycenę lokalu komunalnego nie płaci nabywca

To orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 strycznia 2012 r. ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich tych, którzy zamierzają w najbliższym czasie wykupić od miasta komunalny lokal mieszkalny.
Dotychczas to rady miasta i gminy podejmowały stosowne uchwały w sprawie zasad zbywania lokali komunalnych, w tym także udzielanych bonifikat. W większości przypadków w uchwałach tych określano, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem tych lokali do sprzedaży, a więc także koszty ich wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, ponosili nabywcy tych lokali. Także osoby, które pomimo złożenia wniosku o wykup, nie przystąpiły w określonym w protokóle uzgodnień terminie do umowy notarialnej sprzedaży, obciążane były kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
W jednym z miast województwa pomorskiego, potencjalny nabywca zaskarżył podobną procedurę do sądu, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że regulacja ustawowa w sposób klarowny określa podmiot, na którym spoczywa obowiązek dokonania i pokrycia kosztów wyceny nieruchomości stanowiących wynajmowane lokale mieszkalne, którym w przypadku gminy lub miasta jest jej organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
Regulacje ustawowe nakładają na wymienione organy obowiązek podania ceny nieruchomości już w chwili sprzedaży i nie zawierają podstawy do przerzucenia obowiązku oszacowania lokalu na nabywcę. Z tym wyrokiem WSA nie zgodziła się gmina i odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ten w swoim wyroku z dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn akt I OSK 1807/11) stwierdził, że to gmina, a nie nabywca lokalu komunalnego, zobowiązana jest do pokrycia kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży. Właściwy organ gminy zobowiązany jest do określenia w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży m.in. ceny nieruchomości. Skoro gospodarując swoim zasobem nieruchomości organy gminy zobowiązane są do zapewnienia wyceny tych nieruchomości, a także do podania do publicznej wiadomości ich ceny, to nie może budzić wątpliwości, że z woli ustawodawcy koszty te obciążają te organy.
Określenie wartości rynkowej nieruchomości, celem wskazania na tej podstawie jej ceny, ma siłą rzeczy nastąpić przed podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Regulacje ustawowe nie zawierają podstawy do przerzucenia obowiązku oszacowania lokalu na nabywcę.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »