tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Gdy sąsiad odmówi wejścia na jego teren

– Niebawem mam zamiar docieplić swój budynek i w trakcie tych robót ekipa budowlana będzie musiała wejść na teren sąsiada, aby postawić tam rusztowanie. Nie mam z sąsiadem zbyt dobrych relacji, bo od lat wpuszcza na mój ogród wody opadowe ze swego budynku, czym niszczy moje uprawy warzywne.
Czy sąsiad musi się na wejście z rusztowaniem na jego teren zgodzić, i co zrobić, gdy odmówi? – pyta czytelnik.
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego lokalu, budynku lub na teren sasiadującej nieruchomości, inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzyskać na to zgodę od właściciela lub osoby mającej inny tytuł prawny do tej nieruchomości (dzierżawcy, najemcy). Z osobami tymi należy uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę w razie szkody np. w nasadzeniach, uprawach warzywnych itp. Dobrze by było, aby dla celów dowodowych ewentualnych roszczeń, z tytułu korzystania z zajętego gruntu lub powierzchni użytkowej, strony spisały stosowną notatkę, dokumentując to np. ujęciem fotograficznym przedmiotu użyczenia. Powyższe zagadnienia regulują przepisy prawa budowlanego (art. 47 ustawy Prawo budowlane).
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa wyżej i niedojścia do porozumienia z sąsiadem, należy ze stosownym wnioskiem wystąpić do właściwego w tych sprawach organu, którym jest starosta. W ciągu 14 dni starosta rozstrzygnie, wydając stosowną decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniego lokalu, budynku lub placu lub o odmowie pozytywnego załatwienia wniosku
Po zakończeniu robót inwestor ma obowiązek doprowadzić zajęty teren do stanu pierwotnego, a gdyby w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości powstały dla sąsiada jakiekolwiek szkody, zobowiazany jest te szkody naprawić, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »