tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Idzie nowe w spółdzielniach

27 lipca Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt jest wynikiem konieczności dostosowania przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który w niektórych jej elementach, orzekł o niezgodności z konstytucją. Nowe przepisy porządkują sytuację prawną spółdzielni mieszkaniowych, a w szczególności przewidują zmiany w sposobie regulowania stanu prawnego gruntów, będących w posiadaniu spółdzielni.
Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, dawni właściciele nie zgłoszą roszczeń lub nie ustalą prawa użytkowania wieczystego czy własności, to spółdzielnia na mocy prawa stanie się właścicielem tych gruntów. Dotyczy to gruntów będących w dyspozycji spółdzielni przed 15 grudnia 1990 roku.
Inne nowum, to lustracja spółdzielni mieszkaniowych, za którą mają być odpowiedzialni niezależni lustratorzy. W tej chwili lustrację przeprowadzają lustratorzy wyznaczeni przez związek rewizyjny, do którego należy dana spółdzielnia, a gdy spółdzielnia jest niezrzeszona ? lustratorzy z Krajowej Rady Spółdzielczości.
Nowe, ważne zmiany, to możliwość przekształcenia spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową, zmiana administratora a także zmniejszenie opłat ponoszonych przez spółdzielców. Lista tych zmian jest znacznie dłuższa, po ich wejściu w życie napiszemy o tym szerzej w kolejnych numerach gazety.
Przy okazji zmian w spółdzielczości mieszkaniowej wprowadza się także zmiany w ustawie o własności lokali. Najbardziej istotną jest ta, mówiąca że wspólnoty mieszkaniowe przestaną podlegać rozliczeniom na zasadach podatku CIT jak od osób prawnych, a właściciele lokali będą mieć rozliczane przychody z nieruchomości wspólnej na zasadach podatku jak od osób fizyczych. Innymi słowy, jeżeli wspólnota mieszkaniowa osiągać będzie pożytki z tytułu np. wynajmu powierzchni wspólnej gruntu, czy budynku, to każdy z jej członków będzie zobowiązany rozliczyć się z fiskusem w rocznym PIT, stosownie do swojego udziału w tej nieruchomości.
Trzeba się liczyć także z negatywnymi skutkami nowych regulacji ? wzrostu waśni sąsiedzkich i pieniactwa sądowego. Otóż, gdyby ustawa weszła w życie, to także przewiduje ona prawo każdego właściciela lokalu, do żądania zlicytowania mieszkania innego członka wspólnoty, który narusza porządek domowy lub czyni uciążliwym korzystanie z nieruchomości wspólnej. Obecnie tylko cała wspólnota, na podstawie prawomocnej uchwały właścicieli lokali, może wystąpić do sądu o zlicytowanie lokalu członka danej wspólnoty. Czy nowy zapis jest słuszny i jak będzie to się wkrótce okaże.
Po przejściu pełnej ścieżki legislacyjnej, zmiany będą obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »