tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Wykonam prace remontowe, malowanie, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Podsumowano projekt

 
W piątek, 9 listopada nastąpiło podsumowanie projektu pod nazwą: ?Analiza stanu instytucji kultury pierwszym etapem budowy strategii?. Podczas spotkania zaprezentowano również raport na temat stanu kultury i zapotrzebowania kulturalnego mieszkańców regionu opoczyńskiego


MDK przystąpił w maju do ogłoszonego przez Łódzki Dom Kultury programu dotyczącego współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego, dzięki któremu instytucje kulturalne z regionu miały możliwość składania wniosków i pozyskania środków w dwóch kategoriach: budowania strategii promocji kultury oraz wydarzeń artystycznych i edukacji.
Z MDK złożono dwa wnioski, jednak udało się pozyskać środki tylko na jeden projekt dotyczący budowy strategii promocji kultury. Całość opiewa na kwotę 12 tysięcy złotych, z czego 80% dofinansował ŁDK. W ramach tego zadania powołany został dwudziestoosobowy zespół badawczy, składający się z pracowników oraz osób działających w tym obszarze. Opracowany został formularz ankiety oraz przeprowadzono badania ankietowe na grupie 626 osób. W ramach projektu odbyła się również wizyta studyjna zespołu badawczego w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie ? placówce, która tego typu działania ma już za sobą. Zespół badawczy pokusił się też o określenie misji, wizji i celów strategicznych.
Co Miejskiemu Domowi Kultury dał ten projekt? Przede wszystkim uzmysłowił dyrekcji konieczność zbudowania strategii działania w obszarze kultury oraz konieczność przeprowadzenia zmian. Określił również kulturowe preferencje opocznian oraz grupy niezadowolone z oferty, czyli unaocznił obszary problemowe. Pokazał również, że należy odejść od masowości w kulturze i trzeba tworzyć ofertę kulturalną dostosowaną dla każdego.
Magdalena Mirys, doradczyni rozwojowa, animatorka i konsultantka do spraw rozwoju społeczności lokalnych, Małgorzata Szewczyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nauczycielka, trenerka oraz wieloletnia pracowniczka Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz Marek Stolińskiego, krajowy konsultant ds. planowania rozwojów lokalnych zaprezentowali obecnym na temat stanu kultury i zapotrzebowania kulturalnego mieszkańców regionu opoczyńskiego. Wynika z niego, że opocznianie najbardziej cenią imprezy masowe, z czego najczęściej wybierali różne formy muzyczne: koncerty, występy ludowe oraz innowacyjne formy niszowe. Mieszkańcy w przeważającej większości zaznaczyli również w ankiecie to, że oferta kulturalna MDK jest im najlepiej znana w zestawieniu z proponowaną przez inne ośrodki kulturalne w naszym mieście. Oferta kulturalna MDK została oceniona przez opocznian dość wysoko. Najwyższą ocenę przyznało 10% respondentów, natomiast ocenę dobrą i średnią dało w sumie 65% badanych. Zdaniem mieszkańców MDK pełni w naszym mieście istotną rolę. Jest miejscem rozwijania talentów i zainteresowań.
Podczas analizy raportu starano się odpowiedzieć także na nurtujące większość obecnych na sali pytanie: czy kultura lokalna może być czynnikiem rozwoju regionu? Prelegenci zapewniali, że jak najbardziej tak i jest to kierunek, który z pewnością warto rozwijać.
Wypracowana przez zespół badawczy wspomniana wcześniej wizja rozwoju MDK zakłada, że placówka ta będzie już niebawem centrum życia kulturalnego stymulującym lokalną aktywność, miejscem spotkań mieszkańców w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach, a poprzez tworzenie nowych świetlic wiejskich będzie dogłębniej docierać także do mieszkańców wsi.
Misja MDK, powstała natomiast na bazie wskazówek i pomysłów pracowników: MDK to miejsce z marką, otwarte dla wszystkich i wszędzie. Pod znakiem Pegaza idziemy z duchem czasu, łącząc tradycję z nowoczesnością. Działamy innowacyjnie i inspirujemy innych do działania, Profesjonalizm swoich przedsięwzięć opieramy na szacunku dla tożsamości kulturowej regionu opoczyńskiego.
Na koniec spotkania zaprezentowano cele strategiczne ? kamienie milowe, z którymi przyjdzie się w najbliższym czasie zmierzyć opoczyńskiej placówce. Pierwszy cel dotyczy reorganizacji instytucji jako działania na rzecz wprowadzenia nowej jakości w zarządzaniu i funkcjonowaniu. Kolejne to budowanie marki, organizacja nowych, elastycznych form zespołowego uczestnictwa w kulturze oraz wzrost aktywnego uczestnictwa w kulturze ludowej i budowanie tożsamości regionu. Zapowiada się pracowity okres dla MDK. Ale jak mówi przysłowie bez pracy nie ma kołaczy!
Tyle tylko, że powstaje pytanie: Czy dla tak ?odkrywczych? wniosków trzeba było angażować 22 ankieterów, 626 badanych i wydawać 12 tys. złotych.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (801) z dnia 16 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »