tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Podzielona gmina

 
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 9 listopada radni podjęli uchwałę w sprawie podziału gminy na stale obwody głosowania, ustalili ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych


Na poprzedniej sesji radni dyskutowali, czy w niektórych okręgach wyborczych mogą być utworzone dwie komisje. Mieli wątpliwości, czy tak można, dlatego wystosowali do komisarza wyborczego pismo z zapytaniem. Komisarz odpowiedział, że jeśli są jakieś przeszkody np. dodatkowe dłuższe dojazdy do siedziby obwodowej komisji wyborczej to wówczas Rada może podjąć uchwałę o większej liczbie komisji wyborczej niż jedna w jednym okręgu. W rezultacie dwie komisje są w okręgach nr 2 (Kol. Kruszewiec, Kruszewiec, Libiszów Kolonia Libiszów, Sobawiny), nr 3 (Brzustówek, Bukowiec Opoczyński, Januszewice, Kliny), nr 4 (Sołek, Wygnanów, Wólka Karwicka, Bielowice) i nr 5 (Wola Załężna, Różanna, Dzielna, Międzybórz).

A jak wygląda podział gminy na stałe obwody głosowania.
W obwodzie nr 1, obejmującym Antoniów, Kraśnicę, Modrzewek, Modrzew i Ziębów, wyborcy będą głosować w siedzibie SP w Kraśnicy.
Mieszkańcy Kolonii Kruszewiec i Kruszewca (obwód nr 2) swoje głosy oddadzą w SP w Kruszewcu.
W obwodzie nr 3, do którego należą mieszkańcy Libiszowa Kolonii, Libiszowa i Sobawin, siedzibą obwodowej komisji będzie SP w Libiszowie.
Mieszkańcy Januszewic i Klin (obwód nr 4) będą głosować w SP w Januszewicach.
W ZS w Bukowcu Opoczyńskim swoją siedzibę będzie mieć obowdowa komisja nr 5, a głosować będą mieszkańcy Brzustówka i Bukowca Opoczyńskiego.
Wyborcy z Międzyborza i Woli Załężnej (obwód nr 6) zagłosują w SP w Woli Załężnej.
W obwodzie nr 7, siedzibą komisji wyborczej będzie SP w Dzielnej. W tej placówce do wyborów pójdą mieszkańcy Różanny i Dzielnej.
Mieszkańcy Wygnanowa i Wólki Karwickiej (obwód nr 8) zagłosują w Gimnazjum w Wygnanowie.
SP w Bielowicach będzie natomiast siedzibą komisji obwodowej dla mieszkańców Sołka i Bielowic (obwód nr 9).
W obwodzie nr 10, do którego należą mieszkańcy Mroczkowa Gościnnego, Kraszkowa i Mroczkowa Dużego, siedzibą komisji będzie ZS w Mroczkowie Gościnnym.
ZS w Ogonowicach będzie siedzibą komisji dla wyborców z Ogonowic, Ostrowa i Sitowej (obwód nr 11).
Mieszkańcy Janowa Karwickiego, Karwic, Adamowa, Sielca, Stużna i Stużna Kolonii (obwód nr 12) będą głosować w SP w Sielcu.

A jak wygląda podział na obwody w Opocznie.
Ulice: Wymysłów, Piotrkowska (od granicy zachodniej do ul. Leśnej), Torowa, Północna, Długa, Sosnowa, Ignacego Krasickiego, Powstańców Wielkopolskich (od Długiej do Przemysłowej), Przemysłowa, Leśna, S. Małachowskiego, Wincentego Witosa, Piotrkowska (od Szkolnej do Partyzantów), Towarowa, Edmunda Biernackiego (od Armii Krajowej do Partyzantów), Wojciecha Kossaka (od Piotrkowskiej do E. Biernackiego), Mikołaja Kopernika (od Piotrkowskiej do E. Biernackiego), Partyzantów (od Piotrkowskiej do E. Biernackiego), Dworcowa, osiedla za Wulkanem tworzą (obwód nr 13), a siedzibą komisji będzie ZSS nr 3.
Wyborcy z Piotrkowskiej (od Leśnej (CMK) do Szkolnej), Zakątnej, Wiejskiej, Szkolnej, Stanisława Staszica, Mokrej, Ogrodowej, Kolejowej, Kuligowskiej, Działkowej, Józefa Puchały (obwód nr 14) swoje głosy oddadzą w Przedszkolu nr 2.
W ZSP nr 1 będzie siedziba komisji dla mieszkańców ulic: Łagiewnickiej, Fatimskiej, Kalwaryjskiej, Ostrobramskiej, Jasnogórskiej, Studzieńskiej, Licheńskiej, Stefana Wyszyńskiego, Wojciecha Kossaka 16, 16a, 16b, 18, 20 (od Westerplatte do końca), Mikołaja Kopernika 19 i 23 (obwód nr 15).
W obwodzie nr 16, do którego należą ulice Westerplatte (od Przemysłowej do M. Kopernika), Armii Ludowej (od Przemysłowej do M. Kopernika), Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejki, Juliana Tuwima, Armii Krajowej, Wojciecha Kossaka (od Edmunda Biernackiego do Westerplatte), komisja będzie w ZSS nr 3.
Mieszkańcy Partyzantów 59, 59a, 61, 55, 53, 51, Mikołaja Kopernika 21, 18, 16, 16b, 17, 15, 14, 13, 12 (obwód nr 17) będą głosować w Przedszkolu nr 8.
Wyborcy z Mikołaja Kopernika 11, 10, 5, 3a, 8, 6, 6 a, Partyzantów 49, 43, 41,39 a, 39 b, Westerplatte (od M. Kopernika do Partyzantów), Armii Ludowej (od M. Kopernika do Partyzantów) (obwód nr 18) zagłosują w Przedszkolu nr 6.
Dla obwodu nr 19, do którego należą mieszkańcy ulic Brzozowej, Bukowej, Czeremchowej, Dębowej, Grabowej, Głogowej, Kasztanowej, Klonowej, Jesionowej, Akacjowej, Lipowej, Modrzewiowej, Morwowej, Tujowej, Wiązowej, Wierzbowej, Świerkowej (od Przemysłowej do Inowłodzkiej), Jarzębinowej, Jodłowej, Orzechowej, Partyzantów (od Brzozowej do Granicznej), Słonecznej, Powstańców Wielkopolskich (od Słonecznej do Partyzantów), Granicznej, Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Partyzantów (od Granicznej do Jana Pawła II ? strona wschodnia), Włościańskiej, Plonowej, Żytniej, Okopowej, św. Pawła (od Plonowej do Rolnej), Uprawnej, Siewnej, Rolnej, Kmicica, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Skrzetuskiego, Inowłodzkiej (od Plonowej do św. Mateusza), ustalono siedzibę komisję obwodową w Państwowej Straży Pożarnej na ul. Rolnej.
Wyborcy z obwodu nr 20 z ulic: Jana Pawła II (od Partyzantów do Granicznej), Partyzantów 38, 38 A,38 B, 32, 30 /II.30/ I, 26, Marii Curie?Skłodowskiej 24a, 6, 4, 2, 8, 10, Edmunda Biernackiego (od Partyzantów do Juliusza Słowackiego), będą głosować w Przedszkolu nr 5.
W ZSS nr 1 swoją komisję obwodową będą mieć mieszkańcy (obwód nr 21) Marii Curie?Skłodowskiej 10a/1?10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, Inowłodzkiej (od św. Mateusza do Kwiatowej), Edmunda Biernackiego (od Juliusza Słowackiego do Inowłodzkiej).
Wyborcy z obwodu nr 22 z ulic bpa Jana Chrapka, św. Pawła (od Rolnej do Kwiatowej), św. Piotra, św. Mateusza, gen. Stefana Roweckiego?Grota, św. Wojciecha, św. Marii Magdaleny, św. Jana, św. Stanisława, ks. Jerzego Popiełuszki, św. Łukasza, gen. Władysława Sikorskiego, św. Bartłomieja, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Solidarności, ks. Władysława Gąsiorowskiego, św. Jadwigi, św. Marka, Różanej, Liliowej, Narcyzowej, Krokusowej, Libiszewskiej, Kwiatowej, Dalekiej, Krótkiej, Stefana Batorego, Drzymały, Targowej, Staromiejskiej, Wąskiej, Kościelnej, Garncarskiej, Piwnej, Moniuszki, Stodolnej, Inowłodzkiej (od Kwiatowej do S. Moniuszki), Piasecznej, pl. Kościuszki, głosować będą w ZSS nr 2.
Do obwodu 23, należą ulice Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Polna, Spacerowa, Stefana Żeromskiego, Włodzimierza Perzyńskiego, Piotrkowska (od Partyzantów do ronda ks. Jana Wojtana ? strona północna). Mieszkańcy tych ulic oddadzą swoje głosu w Przedszkolu nr 4.
Wyborcy z obwodu nr 24 ulic: Piotrkowskiej (od Partyzantów do ronda ks. Jana Wojtana ? strona południowa), Partyzantów (od PKP do Piotrkowskiej), Skalnej, Robotniczej, Przodowników Pracy, Wapiennej, Adama Mickiewicza, Szpitalnej, pl. Kilińskiego, Bolesława Limanowskiego, 1 Maja, Cichej, Mostowej, Łaziennej, Przedszkolnej, Spokojnej, Pl. Strażacki, Stefana Janasa, Zjazdowej, Kazimierza Wielkiego, 17 Stycznia (od ronda ks. Jana Wojtana do rzeki Wąglanki), Kołomurnej, Jana Sobieskiego, Pl. Zamkowego, Inowłodzkiej (od Stanisława Moniuszki do pl. Kościuszki), Stanisława Kowalskiego, Szewskiej, alei Sportowej, będą głosować w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej na Pl. Strażackim.
Do obwodu nr 25 należą mieszkańcy ulic: Zielonej, Władysława Łokietka, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Chrobrego, al. Dąbrówki, St. Mieszka I, Ludwika Waryńskiego, Fryderyka Chopina, Stefana Starzyńskiego, Hubala, Oskara Kolberga, Parkowej, Żesławskiego, Nowej, Wałowej, 17 Stycznia (od rzeki Wąglanki do ul. Oskara Kolberga), Rzecznej, Błonie, Łąkowej. Będą głosować w Budynku Magazynu Żywności w Opocznie.
Na ustalenia Rady Miejskiej w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (801) z dnia 16 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »