tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Wykonam prace remontowe, malowanie, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Wysoko w rankingu

 
Łódzki Urząd Wojewódzki opublikował wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych


W ramach tegorocznej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój do ŁUW wpłynęło 76 wniosków. Trzy wnioski gminne odpadły na etapie oceny formalnej, a jeden z beneficjentów wycofał swój wniosek. Pozostałe 72 otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.
Na podstawie dokonanej oceny powstały dwie wstępne listy rankingowe ? dla dróg powiatowych (30 pozycji) oraz dla dróg gminnych (42 wnioski).
Łącznie wszystkie pozytywnie ocenione projekty zakładają przebudowę 207 km dróg lokalnych. Samorządy planują wyłożyć na ten cel 134,4 mln zł. Pozostałą część kosztów wszystkich inwestycji uzupełniłyby dotacje z budżetu państwa w wysokości 55,2 mln zł. Dane w sprawie poziomu współfinansowania projektów zakładają 70?procentowy udział własny samorządów, tak jak przewidziano w uchwale Rady Ministrów w sprawie NPPDL. Do konsultacji międzyresortowych trafił jednak projekt nowelizacji tej uchwały. Zakłada on podniesienie poziomu dofinansowania do 50%, ale jednocześnie przewiduje obniżenie łącznej kwoty wydatków budżetu państwa na realizację programu w 2013 roku z 1 mld zł do 500 mln zł. Dotacje mogą się więc okazać wyższe, ale jednocześnie będzie ich znacznie mniej.
W tym roku samorządy gminne z naszego powiatu nie ubiegały się o dofinansowanie. Zmniejszenie dotacji do 30% sprawiło, że udział w programie stał się dla nich znacznie mniej korzystny. Z kolei powiat złożył dwa wnioski, ale w jego przypadku sytuacja jest nieco inna, bowiem wkład własny pokrywa on wspólnie z gminami, przez których teren biegną remontowane drogi powiatowe. Obydwa te projekty zostały wysoko ocenione. Na drugim miejscu wstępnej listy rankingowej dla dróg powiatowych znalazł się wniosek o dotację do przebudowy odcinka Jelnia ? Drzewica (to I etap rozbudowy drogi powiatowej nr 3108E na odcinku od granicy gmin Opoczno i Drzewica do Drzewicy). Według kosztorysu zadanie ma kosztować 6 mln zł. Dotacja ? przy 30% pułapie dofinansowania ? wyniesie 1,8 mln zł. Pozostałe koszty pokryją wspólnie powiat i gmina Drzewica (po równo). Drugi ze złożonych przez powiat wniosków znalazł się na szóstym miejscu w rankingu. Zakłada on rozbudowę odcinka Afryka ? Tomaszów w gminie Żarnów (III etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1504E na odcinku od granicy powiatów piotrkowskiego i opoczyńskiego do Żarnowa) oraz przebudowę tej drogi na odcinku obejmującym teren kolejowy (z wyłączeniem wiaduktu). Koszt tego zadania to około 3,25 mln zł. Dotacja wyniesie nieco ponad 970 tys. zł (przy układzie współfinansowania od 30 do 70%).
Do 14 listopada samorządy mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do opublikowanych wstępnych list rankingowych. Po ich rozpatrzeniu zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa wniosków ? nie później niż 30 listopada. Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez ministra. Do 20 grudnia, po jej zatwierdzeniu, zostanie opublikowana w BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Wstępna lista rankingowa nie zawiera limitu kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu w województwie łódzkim w 2013 roku. A to dlatego, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 przewidziane jest ograniczenie wydatków budżetu państwa na realizację Programu (a więc również na dotacje celowe dla poszczególnych województw). Jednak nawet, jeśli wspomniane propozycje nowelizacji uchwały w sprawie Programu zostaną wprowadzone, wysokie noty w ocenie projektów powiatu i tak gwarantują mu uzyskanie dotacji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (801) z dnia 16 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »