tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Ochrona środowiska zaplanowana

 
W powiecie opracowano program ochrony środowiska na lata 2012?2015. Uwagi i wnioski do programu zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mogą składać do 20 listopada

Program ochrony środowiska dla powiatu opoczyńskiego na lata 2012?2015, z uwzględnieniem lat 2016?2019, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowało PPUH ?nasz? z Końskich przy współpracy ze starostwem. To kolejny, trzeci już program określający zadania w zakresie ochrony środowiska, który stanowi aktualizację jego poprzedniej edycji. Blisko stustronicowy dokument zawierający informacje ogólne o powiecie oraz diagnozę aktualnego stanu środowiska wyznacza cele i zadania w zakresie jego ochrony. Jednocześnie wskazuje koszty realizacji planowanych przedsięwzięć. Sprawdziliśmy, jak powiat planuje chronić środowisko w najbliższych latach.
Podstawą do wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony środowiska była diagnoza aktualnego stanu środowiska. W jej ramach przeanalizowano stan powietrza atmosferycznego, zasobów wodnych, gleb, surowców naturalnych i przyrody, poziom hałasu i pola elektromagnetycznego, realizację gospodarki wodno?ściekowej i gospodarki odpadami oraz nadzwyczajne zagrożenia środowiska. W wyniku tej analizy wyznaczono cele i zadania w tym zakresie na najbliższe 4 lata.
Autorzy programu wyznaczyli dla powiatu cztery główne cele: poprawę stanu środowiska, podniesienie walorów przyrodniczych powiatu, minimalizację zagrożeń dla środowiska oraz rozwój gospodarczy w oparciu o wysoka świadomość ekologiczną mieszkańców. Określili również działania, poprzez które cele programu będą realizowane. Plan przewiduje działania inwestycyjne ? realizowane głównie przez samorządy oraz lokalne instytucje (dotyczą one przede wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej) oraz działania organizacyjne. Równocześnie z realizacją inwestycji zakłada się zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Koszt realizacji zakładanych inwestycji szacuje się na ponad 160 mln zł.
Program ochrony środowiska oraz prognoza jego oddziaływania na środowisko jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie starostwa powiatowego do 20 listopada. Jest również dostępny na stronie internetowej powiatu. W czasie jego wyłożenia można składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi dotyczące programu.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (801) z dnia 16 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »