tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Uczniowski wolontariat

 
Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat Phil Brosmans Takie motto przyświeca członkom Szkolnego Koła Wolontariatu ?Podaruj Siebie?, działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących10 listopada dziesięciu uczestników wzięło udział w ośmiogodzinnym szkoleniu pn. ?Wolontariat? w ramach projektu ?Trzeci sektor siłą społeczeństwa obywatelskiego!? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zorganizował Instytut Nowych Technologii z Łodzi oraz fundacja ?Promyk nadziei? z Opoczna. Program szkolenia poruszał m.in. ideę i terminologię wolontariatu, integrację i komunikację, prawa i obowiązki, planowanie pracy, pracę w zespole oraz motywowanie wolontariuszy. Oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, uczestnicy otrzymali również certyfikaty. Dla najbardziej zaangażowanych członków koła przewidziane są kolejne edycje szkolenia w listopadzie i grudniu.
Główne założenia SKW ?Podaruj Siebie? to: rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych; pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; pomoc w odnalezieniu własnego miejsca co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości, samorealizacji; rozwijanie wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka; rozwijanie wiedzy na temat praw człowieka i sposobów ich egzekwowania; szerzenie idei współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku szkolnym.
Od września członkowie SKW regularnie uczestniczą w akcji ?Cała Polska czyta dzieciom? ofiarując swój czas i zaangażowanie dzieciakom z Akademii Przedszkolaka. 26 i 27 października wolontariusze wzięli udział w zbiórce pieniędzy w supermarkecie ?WOY?, wspomagając w ten sposób Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie.
Wolontariat to nie tylko dobrowolna praca na rzecz potrzebujących, to również szansa na zawarcie znajomości i podnoszenie swoich kwalifikacji. Niebawem w ZSO odbędą się warsztaty z tolerancji oraz szkolenia nt. europejskiego wolontariatu europejskiego. Szkoła, jako jedna z czterech w województwie łódzkim, została zakwalifikowana do programu największej międzynarodowej organizacji działającej na rzecz obrony praw człowieka ? Amnesty International? ?Prawa człowieka: TERAZ! to jest w Twoich rękach?.
Uczniowie ?Żeromskiego? swoją postawą i działaniem pokazują, że los drugiego człowieka, szczególnie tego potrzebującego pomocy, nie jest im obojętny.rzep   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (801) z dnia 16 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »