tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Nowe zasady

 
Od 7 grudnia obowiązują nowe przepisy rozporządzenia w sprawie treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

Dostosowują one dotychczasowe przepisy rozporządzenia do nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy ? Kodeks pracy, która obowiązuje od 21 marca 2011 r.
Uchylony został przepis, zgodnie z którym pracownik mógł zgłosić pracodawcy żądanie wydania świadectwa pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, jeżeli została nawiązana z tym pracownikiem kolejna umowa o pracę bezpośrednio po zakończeniu dotychczasowej umowy. Przepis ten stał się zbędny po nowelizacji kodeksu pracy wprowadzającej nowe zasady wydawania świadectw pracy w przypadku pracy na podstawie umów terminowych.
Pracodawca powinien wydać świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi lub osobie upoważnionej w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa pracy właściwej osobie we wskazanym terminie jest niemożliwe, może być ono wysłane pocztą lub doręczone w inny sposób, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania danego stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wykazać w świadectwie pracy okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy lub poprzednich umów, zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu pracy. Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 251, poz. 1509). Rozporządzenie weszło w życie 7 grudnia 2011 r.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (756) z dnia 6 Stycznia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »