tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Drzewica

 Dużo więcej chętnych niż miejsc

 
Nabór do przedszkola

Ogłoszono listy dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2012/2013. Jak wynika z zestawień, duża liczba chętnych nie dostała się do placówki.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji, określonym uchwałą Rady Pedagogicznej z 1 lutego 2011 r., na złożenie kart zgłoszeniowych dziecka rodzice (opiekunowe prawni) mieli czas do 20 kwietnia. W karcie musieli zadeklarować dzienną liczbę godzin korzystania ze świadczeń wychowawczo?opiekuńczych.
Na przełomie kwietnia i maja trwały prace nad kwalifikacją dzieci. Jak już pisaliśmy, pierwszeństwo w przyjmowaniu miały dzieci: * 6?letnie z prawem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego * 5?letnie z prawem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego * których pobyt w przedszkolu przekracza 5 godzin dziennie * matek lub ojców (prawnych opiekunów) samotnie je wychowujących * matek lub ojców (prawnych opiekunów), wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy * z rodzin zastępczych * uczęszczające już do drzewickiego przedszkola * rodzeństwo dzieci uczęszczających do drzewickiego przedszkola * z orzeczeniami o potrzebie wychowania przedszkolnego * zgłaszane na pobyt 8?godzinny.
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzili: dyrektorka przedszkola Anna Witczak (przewodnicząca), wicedyrektorka Edyta Kołomańska, Monika Pomykała, Agnieszka Piekarska i dyrektor Zespołu Ekonomiczno?Administracyjnego Szkół Andrzej Krzyżanowski. W ubiegłym tygodniu komisja opublikowała listy dzieci.
Na nowy rok szkolny do przedszkola przyjęto 205 dzieci: 42 trzylatków, 52 czterolatków, 60 pięciolatków i 51 sześciolatków. Na liście dzieci nie przyjętych do placówki znalazło się 36 nazwisk. Dużo.
Rodzice, którzy chcą odwołać się od decyzji, mają na to czas do piątku, 18 maja. Pisemne odwałania mogą składać na adres: Komisja Rekrutacyjna przy Przedszkolu Samorządowym, ul. Stawowa 58, 26?340 Drzewica.
Zgodnie z zapisami regulaminu, po 7 września nastąpi rekrutacja uzupełniająca z listy oczekujących. W trakcie roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do placówki decyzją dyrektora.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 20 (775) z dnia 18 Maja 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »