tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Ciekawostki

 Uczciwa Dorota

 
6 lutego ? nie tylko dla solenizantek

Dar boga, bogini ? tak dosłownie należałoby przetłumaczyć greckie imię Dorothea, które najpierw jako Doroteja trafiło na ziemie polskie w XIV wieku. Składa się z członów: doros ? darowany, dany (od doron ? dar) i thea ? bogini (od theos ? bóg). Niektórzy językoznawcy wywodzą to imię od greckiego plemienia Dorów, którzy około XII w. p.n.e. pokonali Achajów i po zniszczeniu kultury mykeńskiej założyli na Peloponezie własne miasta?państwa, m.in. Spartę, Argos i Korynt.
W wiekach średnich było to jedno z najpopularniejszych imion żeńskich (po Małgorzacie, Katarzynie i Annie). Przyczynił się do tego kult świętej Doroty z Kapadocji (Turcja), dziewicy zamęczonej w okresie prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Według legendy prowadzona na śmierć spotkała młodego poganina Teofila, który szydząc zapytał, czemu się tak spieszy do śmierci. Gdy usłyszał odpowiedź; Bo idę do niebieskich ogrodów, zakpił: Gdybyś mi dała kwiaty z tych ogrodów, wówczas uwierzyłbym. Wtedy pojawiło się dziecko z koszem kwiatów i owoców. Nawrócony tym Teofil poniósł także męczeńską śmierć. Dlatego święta Dorota jest patronką ogrodników i sprzedawców kwiatów. Jej dzień obchodzony jest 5 września. Natomiast 25 czerwca Kościół w Polsce wspomina patronkę kobiet, matek i Pomorza ? błogosławioną Dorotę z Mątowów Wielkich (Żuławy), zmarłą 6 lutego 1394 roku po czternastomiesięcznym pobycie, na własną prośbę, w zamurowanej celi przylegającej do prezbiterium katedry w Kwidzyniu. W XVII wieku biskup chełmiński polecił czcić Dorotę jako patronkę diecezji chełmińskiej i pomezańskiej. 9 stycznia 1976 roku papież Paweł VI, na wniosek Kongregacji do spraw Beatyfikacji i Kanonizacji podpisał równoznaczny z beatyfikacją dekret uznający heroiczność cnót Doroty i istnienie jej kultu od niepamiętnych czasów.
W dawnej Polsce imię to nosiła Dorota Podlodowska, żona Jana Kochanowskiego. To o niej i swoim szczęściu rodzinnym tak pisał poeta w pieśni X:

Żona uczciwa ozdoba mężowi,
I najpewniejsza podpora domowi;
Na niej rząd wszystek;
swego męża ona Głowy korona.
Ona mężowym kłopotom zabiega,
I jego wczasu na wszystkim przestrzega;
Ona wywabić troskę umie z głowy Słodkimi słowy.
(?) Trzykroć szczęśliwy, któremu ty zdarzysz Ten związek, Panie (?)

Inne zalety miała Anna Dorota Chrzanowska, żona pułkownika Jana Samuela, dowódcy zamku w Trembowli. W 1675 roku wsławiła się wyjątkową, jak na niewiastę, odwagą podczas udanej obrony zamku przed przeważającymi siłami tureckimi. Dla ścisłości dodać jednak należy, że w tamtych czasach określenie "panna Dorotka" oznaczało kobietę łatwą, lekkich obyczajów. Aleksander Brückner, wybitny językoznawca i historyk literatury w "Encyklopedii Staropolskiej" wyjaśniał: Dorotka panna toż co Daradzka pani. A "panią Daradzką" nazywano w dawnej Polsce kobietę, która "da rada"? Przysłowie powiadało: Słodko Dorotko, ale drogo, niebogo. A także: Nie namówisz, nie Dorotka.
Współczesne Doroty ? a nosi to imię prawie 280 tys. Polek ? są co prawda zmysłowe i seks odgrywa u nich wielką rolę, ale głównym motorem ich działania jest uczuciowość. To ona daje im aktywność i niezwykłą siłę. Kiedy zwątpią w uczucie, wszystko im się rozpada. Trudno podporządkowują się czyimś poleceniom. Ich reakcje są wybuchowe. Siłą u nich nic się nie przeprowadzi, jedynie przekonywaniem i perswazją. W życiu na ogół wszystkie drzwi stoją przed nimi otworem. Ponoszą klęskę tylko w jednym przypadku ? gdy utracą wiarę w swoje siły. Są bardzo dobrymi matkami, choć można mieć zastrzeżenia do ich nietypowych metod wychowawczych. Czasami jednak dobrze od nich odpocząć?
Zebrał: jerg


jerg   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (917) z dnia 13 Lutego 2015r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »