tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Aktualności

 Będą rządzić radami (cd.)

 

W czwartek, 2 grudnia odbyły się inauguracyjne sesje rad gmin w Poświętnem, Białaczowie, Paradyżu i Mniszkowie. W ich trakcie radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowania. Następnie wybrali spośród siebie przewodniczących i wiceprzewodniczących. W większości przypadków powołano również składy komisji stałych rad.

Rada Gminy Białaczów
Przewodniczącym został Zdzisław Prusek. Na wiceprzewodniczących rady wybrano Jadwigę Pawłowską i Barbarę Szymańską.
W skład Komisji Rewizyjnej powołano: Piotra Szymczyka (przewodniczący), Edwarda Mastalerza, Jacka Reszelewskiego, Józefa Kowalczyka i Mariana Adamusa. Do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji wybrano: Waldemara Świtkowskiego (przewodniczący), Krystynę Ziębaczewską, Andrzeja Martykę, Macieja Franaszczyka, Zbigniewa Kocembę, Marka Jaworskiego i Krystynę Jóźwik. W Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia pracować będą: Andrzej Martyka (przewodniczący), Krystyna Ziębaczewska, Krystyna Jóźwik, Marek Jaworski, Edward Mastalerz, Jacek Reszelewski i Zbigniew Kocemba. W składzie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami znaleźli się: Maciej Franaszczyk (przewodniczący), Jadwiga Pawłowska, Barbara Szymańska, Marian Adamus, Piotr Szymczyk, Waldemar Świtkowski i Józef Kowalczyk.

Rada Gminy Paradyż
Na przewodniczącego wybrano Andrzeja Markiewicza. Na tym stanowisku zastępować go będzie Teresa Wach.
W skład Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wybrano: Zdzisława Korgula (przewodniczący), Radosława Białeckiego, Roberta Ignerowicza, Witolda Jędrzejczyka, Krzysztofa Krzysztofika, Andrzeja Markiewicza, Jacka Michalskiego, Mariana Nojka, Janinę Szczytowską, Pawła Ścieglińskiego, Teresę Wach i Wiesława Wiktorowicza. Do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska wybrano: Teresę Wach (przewodnicząca), Radosława Białeckiego, Krzysztofa Krzysztofika, Andrzeja Markiewicza, Krystynę Michalczyk, Jacka Michalskiego, Pawła Ścieglińskiego, Jana Wacha, Wiesława Wiktorowicza i Teresę Wojciechowską. W Komisji Rewizyjnej pracować będą: Krystyna Michalczyk (przewodnicząca), Robert Ignerowicz, Witold Jędrzejczyk, Zdzisław Korgul, Marian Nojek, Janina Szczytowska, Jan Wach i Teresa Wojciechowska.

Rada Gminy Żarnów
Przewodniczącego wybrano na pierwszej sesji, 2 grudnia został nim Wiktor Macierzyński. Jego zastępcą wybrano Zenona Jęcka.
Komisje stałe rady powołano na następnej sesji, w dniu 3 grudnia. Do Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia wybrano: Sławomira Błażejewskiego (przewodniczący), Sławomira Dylewskiego, Krzysztofa Smaka, Krzysztofa Gawrysia, Zenona Jęcka, Wojciecha Barana, Zdzisława Filipka, Joannę Grodzicką i Stefana Agatowskiego. W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Stefan Agatowski (przewodniczący), Mirosław Gierczak, Leszek Czyżykowski, Marek Kubiszewski, Sławomir Błażejewski, Janusz Śpiewak, Marek Łubowski, Joanna Grodzicka i Zdzisław Filipek. Z kolei do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa powołano: Marka Kubiszewskiego (przewodniczący), Krzysztofa Gawrysia, Mirosława Gierczaka, Leszka Czyżykowskiego, Wojciecha Barana, Krzysztofa Smaka, Zenona Jęcka, Marka Łubowskiego i Janusza Śpiewaka.

Rada Gminy Poświętne
Przewodniczącym został Stefan Kwaśniak. Decyzją radnych zastępować go będą Andrzej Małachowski i Władysław Bogusz. Nie ustalono jeszcze składów komisji stałych rady.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (700) z dnia 10 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »