tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Zatrudnię do grodzeń upraw leśnych. Mroczków ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Niekoniecznie musi wkroczyć

 

W związku z ubiegłotygodniową informacją dotyczącą przekroczenia przez gminę Opoczno dopuszczalnego progu zadłużenia publikujemy w całości, otrzymaną z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi odpowiedź na pytanie, dotyczące procedur stosowanych w takiej sytuacji, podpisaną przez prezesa RIO w Łodzi, dra Ryszarda Pawła Krawczyka.
W odpowiedzi na Pana zapytanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi pocztą elektroniczną w dniu 27 maja 2013 roku uprzejmie informuję, co następuje:
? przekroczenie przez jednostkę samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego dopuszczonego prawem limitu zadłużenia w wysokości 60% wykonanych dochodów tej jednostki (por. art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) jest jednym z elementów oceny dokonywanej przez skład orzekający w procesie formułowania opinii o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu. Należy ocenić, że ocena wykonania budżetu przez JST jest zadaniem wieloaspektowym, a wydana opinia formułowana jest na podstawie wszystkich, znanych składowi, okoliczności wpływających na ocenę sytuacji finansowej jednostki. Nie można zatem mówić o jakimkolwiek automatyzmie przy wydawaniu tych opinii przez składy orzekające.
? kwestia dotycząca wprowadzenia w jednostkach samorządu terytorialnego zarządu komisarycznego uregulowana została w przepisach ustaw ustrojowych, to jest: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, DzU nr 142. poz. 1591 ze zm.) ? art. 97, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, DzU nr 142, poz. 1592 ze zm.) ? art. 84 i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 roku, DzU nr 142, poz. 1590 ze zm.) ? art. 85. Zgodnie z powołanymi przepisami przesłanką uzasadniającą wprowadzenie zarządu komisarycznego jest nierokujący nadziei na szybką poprawę i przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy/powiatu/samorządu województwa. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, zaś komisarz rządowy przejmuje, z dniem powołania, wykonywanie zadań i kompetencji organów gminypowiatu/samorządu województwa".


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 23 (830) z dnia 7 Czerwca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »