tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 We wtorek sesja absolutoryjna

 
Na wtorek, 18 czerwca została zwołana XXVIII sesja Rady Gminy i Miasta. Najważniejszym punktem będzie głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Początek obrad o godz. 9.00

W pierwszej części ? po informacji z działalności międzysesyjnej oraz zgłaszaniu wniosków i interpelacji ? burmistrz przedstawi sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, informację o stanie mienia gminy a także sprawozdanie finansowe. Radni zapoznają się z rocznymi sprawozdaniami z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z wykonania budżetów Ośrodka Kultury, Biblioteki Samorządowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej.
W dalszej kolejności porządek obrad zakłada przedstawienie uchwały komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi oraz uchwał składu orzekającego RIO, opiniujących wniosek komisji rewizyjnej i sprawozdanie burmistrza.
Głosowania dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Samorządowej poprzedzą najważniejszą część sesji: * podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok * przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.
Blok głosowań zakłada ponadto podjęcie uchwał w sprawach: * udzielenia pomocy finansowej powiatowi opoczyńskiemu * zmian w budżecie * zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta na lata 2013?2020 * przekazania środków finansowych policji w 2013 roku * zmian w statucie gminy i miasta.
W końcowej części zostanie przedstawiona informacja na temat opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast komisje resortowe zaopiniują plany pracy na drugie półrocze 2013.
Sesję zakończą odpowiedzi burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania oraz dyskusje w sprawach różnych.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 24 (831) z dnia 14 Czerwca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »