tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

SPRZEDAM atrakcyjną działkę ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 W tym tygodniu obchodzimy:

 


* 15 listopada:
? Polska: święto Wojskowego Centrum Geograficznego, ustanowione w 2009 roku,

* 16 listopada:
? Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku z inicjatywy UNESCO. uchwalenie tego święta spowodowane było pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku, przy czym Międzynarodowy Rok Tolerancji 1995 został ustanowiony przez Zgromadzenie w 1993 roku z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządu, naukowców, i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań),
? Polska: Dzień Służby Zagranicznej, obchodzony w rocznicę wysłania przez Józefa Piłsudskiego pierwszej depeszy zagranicznej do przywódców państw świata, informującej o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Święto ustanowione decyzją ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego w 2009 roku jako uznanie osiągnięć ostatniego dwudziestolecia i roli dyplomacji w budowaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Do ustanowienia Dnia Służby Zagranicznej RP doprowadził dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ Mariusz Kazana. W ramach obchodów święta w 2009 i 2010 roku zorganizowano imprezy otwarte dla publiczności. W 2010 roku w ramach obchodów odbyły się także uroczystości wręczenia orderów państwowych i odznak honorowych osobom zasłużonym dla służby zagranicznej. W Dzień Służby Zagranicznej wręczane są także nagrody im. Andrzeja Kremera.

* 17 listopada:
? Międzynarodowy Dzień Studenta, upamiętniający krwawo stłumioną demonstrację czechosłowackich studentów przeciwko nazistowskiej agresji z 1939 roku. Święto obchodzone z inicjatywy Europejskiego Forum Studentów,
? Światowy Dzień Wcześniaka, obchodzony od 2012 roku z inicjatywy Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Noworodkami, EFCNI,
? Polska: Dzień bez Długów, obchodzony od 2009 roku,

* 19 listopada:
? Światowy Dzień Mężczyzn. Tradycja obchodzenia tego dnia na świecie została zapoczątkowana w w 1999 roku w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu ONZ oraz całej grupy ludzi w USA, Europie, Afryce, Azji i na Karaibach. Przemawiając w imieniu UNESCO, Ingeborg Breines, dyrektorka programu "Kobiety i kultura pokoju", powiedziała: To doskonały pomysł i dałby jakąś równowagę płci. W Polsce nie istnieje tradycja obchodzenia tego święta. Niektóre media próbują jednak je wprowadzić od kilku lat, proponując datę 10 marca. Data ta nie jest przypadkowa, w tym dniu w polskim Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie 40 świętych męczenników Sebasty, świętowane do 1969 roku. Prawdopodobnie lokalnie dzień mężczyzn obchodzony był już przed 2000 rokiem w miejsce zniesionego wspomnienia męczenników,
? Światowy Dzień Toalet. Historia tego święta rozpoczęła się na początku XXI wieku. W 2001 roku w Singapurze została powołana Światowa Organizacja Toaletowa WTO, która podjęła się prowadzenia walki o podwyższanie standardów ubikacji na świecie ze szczególnym uwzględnieniem szaletów publicznych. Założycielem Organizacji jest Jack Sim, który co roku organizował konferencję World Toilet Summit. Konferencje takie odbyły się w 2001 roku w Singapurze, a potem kolejno w: Seulu (Korea Południowa ? 2002), Tajpej (Tajwan ? 2003), Pekinie (Chiny ? 2004) oraz Belfaście (Irlandia Płn. ? 2005)
? Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci zainicjowany w 2001 roku z inicjatywy szwajcarskiej fundacji "Światowy Szczyt Kobiet". Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do urzędów swoich krajów. Głównym celem koalicji jest przyczynianie się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci. Ten globalny sojusz stara się zwiększyć świadomość, mobilizować opinię publiczną do działania i rozpowszechnia programów prewencyjnych,
? Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, obchodzony w ramach Światowej Organizacji Zdrowia WHO i i amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi. Celem obchodów jest zwiększenie świadomości na temat POChP i poprawy opieki nad pacjentami. WHO oszacowało w 2007 roku, że choroba ta dotyka 210 milionów ludzi, a do 2030 roku POChP będzie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Głównymi czynnikami ryzyka tej choroby płuc jest palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, w pomieszczeniach jak i na ulicy oraz działanie pyłu i substancji chemicznych w miejscu pracy. W tym dniu światowe służby zdrowia i grupy pacjentów podejmują różne działania, w tym edukacyjne, jak i badania spirometryczne)

* 20 listopada:
? międzynarodowe: Dzień Pamięci Osób Transpłciowych,
? Dzień Industrializacji Afryki, ustanowiony w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w ramach obchodów Drugiej Dekady Rozwoju Przemysłowego Afryki (1991?2000). Obchody dnia mają na celu zmobilizowanie międzynarodowej społeczności do podejmowania działań na rzecz uprzemysłowienia Afryki, aby nie pozostawała dłużej na marginesie świata),
? Powszechny Dzień Dziecka, obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku oraz Konwencji praw dziecka z 1989 roku. Ustanowiony został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1954 roku,

* 21 listopada:
? Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień,
? Światowy Dzień Telewizji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Upamiętnia obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyły się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku. Zgromadzenie zachęciło państwa, aby obchodom Światowego Dnia Telewizji sprzyjała globalna wymiana programów telewizyjnych, poświęconych zagadnieniom pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zagadnieniom kulturowym. Obchody są okazją do przybliżenia historii telewizji i możliwości jakie ze sobą niesie oraz jaki wywiera wpływ na życie społeczeństwa, przyczyniając się do postępu i poprawy warunków życia wszystkich ludzi na świecie, a także okazją do omówienia zagrożeń, jakie wiążą się z jej oglądalnością),
? Polska: Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga?Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku, minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej. W innych krajach obchodzony jest Dzień Pracy Socjalnej).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (853) z dnia 15 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »