tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Rocznicowe obchody

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy nie jest ani najstarszą, ani największą z gminnych jednostek. Założona została w 1926 roku przez ówczesnego wójta Aleksandra Grzybkowskiego oraz dziedzica Kraśnicy ? Gustawa Brunona Bąkowskiego

Nie powstała bynajmniej z pobudek altruistycznych. Jak wynika z zapisów historycznych, lata w trzeciej dekadzie XX wieku były bardzo upalne i suche, co prowadziło do powstawania bardzo dużej ilości pożarów. Nic więc dziwnego, że w obawie o swój majątek dziedzic, w porozumieniu z wójtem, postanowili założyć straż ogniową. Zapisanych zostało do niej 24 mężczyzn. Pierwszym prezesem straży ogniowej został wójt Aleksander Grzybkowski a jej naczelnikiem syn dziedzica, Jerzy Adolf Jaxa?Bąkowski. W dwa lata później, tj. w roku 1928 jednostka otrzymała sztandar, który zachował się do dnia dzisiejszego.
Trzy lata później, tj. w roku 1931 na wyposażenie straży ogniowej zakupiono ręczną pompę i dwukołową beczkę na wodę. Wysiłkiem strażaków w roku 1934 powstała drewniana remiza. Plac pod budowę strażnicy ofiarował prezes straży, wójt Aleksander Grzybkowski a drewno potrzebne do wybudowania ofiarował dziedzic Kraśnicy, Gustaw Brunon Bąkowski.
Aktywna działalność Aleksandra Grzybkowskiego na forum gminnym została zauważona i 6 listopada 1938 roku został wybrany posłem V Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety, na forum sejmowym działał krótko. Zaraz po wybuchu drugiej wojny światowej zostaje aresztowany i rozstrzelany przez Niemców. W Katyniu zginął naczelnik straży Jerzy Adolf Jaxa?Bąkowski.
Zaraz po wojnie, w 1945 roku ocalałą drewnianą remizę sprzedano Gminnej Spółdzielni a za uzyskane i zebrane inne środki finansowe rok później przystąpiono do budowy nowej murowanej strażnicy, którą w późniejszych latach wielokrotnie rozbudowywano i modernizowano. Na początku lat pięćdziesiątych straż ogniowa w Kraśnicy zmieniła nazwę na Ochotniczą Straż Pożarną i dzięki staraniom ówczesnego wójta gminy Opoczno, Stefana Rejmera została wyposażona w nową motopompę. Drugą jednostka otrzymała w 1957 roku, a jej fundatorem był opoczyński oddział Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Po 10 latach działalności, w 1966 roku od Komendy Straży Pożarnej w Opocznie jednostka otrzymała używany samochód pożarniczy Star?20, który oddany został do kasacji w 1972 roku. W jego miejsce OSP otrzymuje nowy samochód strażacki Żuk, który służył do połowy łat 90. W 1996 strażacy ochotnicy z Kraśnicy otrzymali samochód pożarniczy z beczką na wodę Star?266.
Obecnie jednostka jest wyposażona w dwa samochody pożarnicze, tj. średni gaśniczy GBA?2,5/16 (Renault z 1995 roku) oraz lekki samochód pożarniczy GLM?8 (Fiat Ducato z 2009 roku). Ponadto na stanie OSP znajduje się wyposażenie bojowe, hełmy, buty strażackie oraz szereg innego sprzętu pożarniczego i narzędzi służących do prowadzenia skutecznych działań gaśniczych. Aktualnie jednostka liczy 34 czynnych strażaków w wieku od 18 do 65 lat.
Uroczystość wręczenie OSP w Kraśnicy nowego sztandaru, połączona z oddaniem do użytku nowej strażnicy w dużym, nowoczesnym Domu Ludowym, połączone z obchodami XX?lecia Państwowej Straży Pożarnej były podstawą opoczyńskiego powiatowego Dnia Strażaka, jaki miał miejsce w niedzielę, 13 maja. Po mszy w kościele, podczas której poświęcony został nowy sztandar, uczestnicy uroczystości przeszli na plac przy strażnicy, gdzie odbyły się obchody.
Z inicjatywy Zarządu OSP w Kraśnicy 1 grudnia 2011 roku została podjęta uchwała w sprawie ufundowania sztandaru. Powołany został Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP w Kraśnicy, w skład którego weszli: prezes Opoczno I ? Krzysztof Taler, burmistrz Opoczna ? Jan Wieruszewski, przewodniczący Rady Miejskiej ? Zdzisław Wojciechowski, prezes Oddziału Miejsko?Gminnego ZOSP w Opocznie ? dh Jerzy Wijata oraz prezes Zarządu OSP w Kraśnicy ? dh Józef Adamczyk. Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru dokonali przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, prezes Taler i pozostali członkowie honorowego komitetu, Stefan i Danuta Rogulscy ? współwłaściciele firmy Standard, Tomasz Adamczyk ? właściciel firmy Tom?Trans oraz Tomasz Kopera ? właściciel firmy Trans?Tom. Odczytany został akt ufundowania sztandaru, po czym Krzysztof Taler przekazał sztandar wiceprezesowi ZOW Związku OSP, druhowi Tadeuszowi Cisowskiemu. Od niego, sztandar otrzymuje komendant OSP w Kraśnicy, dh Józef Adamczyk, który przekazuje go pocztowi sztandarowemu. Dowódca pocztu odbiera sztandar i przechodząc w asyście członków pocztu sztandarowego wzdłuż szeregów zebranych gości prezentuje go, po czym wstępuje do szyku.
Następnie burmistrz Jan Wieruszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, wiceprezes ZOW ZOSP, dh Tadeusz Cisowski oraz przedstawiciel komendanta wojewódzkiego PSP, brygadier Andrzej Tomicki przecinając wstęgę dokonali symbolicznego otwarcia nowej strażnicy a kapelan powiatowy strażaków, ks. Leszek Sokół, wraz z proboszczem parafii w Kraśnicy, księdzem Jackiem Bajonem i ks. Grzegorz Jędrzejczyk z parafii św. Bartłomieja w Opocznie ją poświęcili, po czym odsłonili figurkę św. Floriana, patrona strażaków.
Nie obyło się bez odznaczeń i awansów. Prezydent RP odznaczył srebrnym medalem ?Za długoletnią służbę? druhów Piotra Cieślika, Mirosława Kochanowskiego oraz Jarosława Studnickiego.
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP wyróżniło złotym medalem ?Za zasługi dla pożarnictwa?: Włodzimierza Skorupskiego, druhów Jacka Cielucha i Jacka Ślęzaka, srebrnym druhów: Waldemara Franasa, Krzyszytofa Juszczaka, Mariana Kołodziejczyka, Kazimierza Musiała, Marka Panfila, Bogusława Pawlika, Leszka Pawlika, Sławomira Pawlika, Krzysztofa Tomasika, Pawła Wijatę. Brązowy medal otrzymali: Janusz Macierzyński, Jaroslaw Wiktorowicz, Zdzisław Wojciechowski oraz druhowie: Tomasz Adamczyk, Robert Chmal, Grzegorz Drożdż, Łukasz Gawęda, Piotr Oracz, Rafał Podlaski, Jarosław Rutowicz, Ernest Szczepaniak, Norbert Szczepanik, Marek Tomasik, Hubert Wiktorowicz oraz Krzysztof Woźniak.
Uchwałą prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP odznaką ?Wzorowy strażak? wyróżnieni zostali druhowie: Tomasz Borowiecki, Tomasz Abramczyk, Jacek Adamczyk, Radosław Adamczyk, Dominik Chmal, Przemysław Jaworski, Michał Kaśkiewicz, Michał Madej, Cezary Maślak, Marcin Panfil, Radosław Tomasik, Jarosław Śmiechowski, Radosław Śmiechowski.
Komendant wojewódzki awansował na kolejne stopnie służbowe: do stopnia starszego ogniomistrza ogn. Piotra Kiełtyka; do stopnia młodszego ogniomistrza starszych sekcyjnych: Agnieszkę Sałaj, Ireneusza Jóźwika, Kazimierza Musiała, Andrzeja Nagla, Andrzeja Pacana, Marcina Rzepkę, Pawła Wijatę. Stopień starszego sekcyjnego otrzymali sekcyjni: Sebastian Bobrek, Robert Konecki, Krzysztof Kubiś, Mariusz Kubiś, Przemysław Nojka.
Komendant powiatowy PSP awansował do stopnia starszego strażaka Rafała Stępnia.
Z okazji XX?lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej, jej komendant główny pamiątkowymi dyplomami wyróżnił: st. bryg. Stanisława Sagalarę, mł. bryg. Jerzego Wijatę, st. kpt. Andrzeja Urbańczyka, st. ogn. Mariannę Natkańską, st. kpt. Jarosława Studnickiego, st. ogn. Ryszarda Lacha, st. ogn. w stanie spoczynku Roberta Roga, asp. Mariana Kałużnego, st. ogn. Jacka Kowalczyka, st. ogn. Zdzisława Strzeleckiego, st. ogn. Piotra Kiełtyka, kpt. Grzegorza Krakałę, st. kpt. Dariusza Rzepkę oraz asp. Jarosława Wiktorowicza.
Komendant główny PSP pamiątkowymi medalami wybitymi z okazji XX?lecia PSP uhonorował starostę oraz wszystkich burmistrzów i wójtów z terenu gminy. Medale odebrali obecni na uroczystości burmistrz Jan Wieruszewski, wójt Mieczysław Stępień oraz wójt Tadeusz Wojciechowski. Starosta, choć obecny na święcie w Kraśnicy, medal otrzyma 17 maja podczas uroczystości wojewódzkich.
Na zakończenie z krótkim występem zaprezentowały się panie z KGW w Kraśnicy, prezentując występ kabaretowy i własnego autorstwa przyśpiewki o strażakach.


Prezentacja nowego sztandaru

Wręczenie medali ?Za długoletnią służbę?Artykuł ukazał się w wydaniu nr 20 (775) z dnia 18 Maja 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »