tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Kultura

 O absencji w szkole

 
Biblioteka Pedagogiczna poleca

Poważnym problemem zarówno dla nauczycieli, jak i rodziny są częste nieobecności dzieci w szkole. Wpływa to ujemnie na rozwój dziecka, powoduje konflikty w rodzinie, stanowi często przedmiot interwencji wychowawców, psychologów czy pedagogów szkolnych. Zagadnienie absencji szkolnej i jego przyczyn jest tematem książki
Davida Heyne’a i Stephanie Rollings: „Niechęć do szkoły: jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje?” przekł. Monika Gajdzińska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. (nr inw. 29 404)
Książka ta ma pomaga poznać wiele problemów związanych z nieobecnością uczniów w szkole, ocenić przyczyny utrzymywania się jej w szkole, wspomóc nauczycieli w opracowaniu planu działania w wypadku niechodzenia uczniów na lekcje. W rozdziale 1. autorzy polecają korzystanie z wielu źródeł wiedzy i metod np. wywiad kliniczny, diagnostyczny, samoopis oraz ocena opiekunów. W rozdziale 3. prezentują elementy terapii dzieci opuszczających zajęcia m.in.: terapię poznawczą (celem jej jest wprowadzenie zmian w stanie emocjonalnym oraz w zachowaniu dziecka, dzięki czemu będzie właściwie oceniać sytuację i powracać do szkoły – metoda Siedmiu „O”), trening relaksacyjny (ma pomóc dzieciom, które mają silne stany lękowe), trening umiejętności społecznych (celem jego jest nawiązanie kontaktu, uczestnictwa w grupie oraz zastosowania asertywnych sposobów radzenia sobie ze złośliwością kolegów), konfrontację dziecka z sytuacjami lękowymi (celem jest zachęcenie dziecka do szkoły i regularnych obecności na lekcjach). Rozdział 4. dotyczy współpracy z rodzicami. Dzięki temu rodzice mogą zapoznać z różnymi strategiami, których systematyczne stosowanie wpłynie na powrót ich dziecka do szkoły. Pozycję pt. „Niechęć do szkoły…” uzupełniają testy dla rodziców i dzieci pozwalające poznać stosunek ucznia do szkoły, jego relację z nauczycielami i rówieśnikami. Pozycja jest poradnikiem przydatnym w pracy każdego wychowawcy, pedagoga szkolnego i psychologa.
Problem absencji szkolnej jest tematem książki
Anny Oleszkiewicz, Olgi Bąk i Anny Cieślik: Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów? Warszawa: Difin, 2010 (nr inw. 29724)
W publikacji tej autorki prezentują wyniki własnych badań dotyczące procentowej ilości uczniów wagarujących, przyczyn i sposobów wagarowania. Ponadto proponują metody diagnozy i postępowania z uczniami wagarującymi. Nauczyciel trafnie rozpoznaje powody unikania szkoły, a następnie podejmuje działania, które mają ograniczyć to zjawisko u konkretnego ucznia. Publikacja zawiera propozycje działań i ćwiczeń sprzyjających integracji uczniów w klasie i zachowaniu trwałości zespołu klasowego. Szczególnie cenne dla badania zjawiska wagarowania są zawarte w załącznikach: ankieta dla uczniów, ankieta dla nauczycieli dotyczące wagarowania. Pozycja pt. „Sposób na wagary…” jest szczególnie cennym poradnikiem, który pomoże nauczycielom, wychowawcom, jak skutecznie radzić sobie z absencją uczniów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (694) z dnia 29 Października 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »