tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Remont przed remizą w Krzczonowie

 
Czwarty przetarg ogłoszony przez gminę w lutym dotyczy przebudowy fragmentu drogi oraz placu przed strażnicą OSP w Krzczonowie. Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie wiosenno?letnimNa placu przy remizie OSP zostanie wybudowana pętla dla autobusów


Pod koniec ubiegłego roku jedna z gminnych dróg w Krzczonowie, położona blisko remizy i zbiornika przeciwpożarowego, została odwodniona. Na najbliższe miesiące zaplanowano kolejne zadanie drogowe w tej miejscowości ? przebudowę drogi i placu przed budynkiem OSP.
Celem zadania jest uporządkowanie układu komunikacyjnego centrum Krzczonowa, podniesienie komfortu użytkowania drogi zarówno przez kierowców jak i pieszych, oraz poprawa bezpieczeństwa. Plany zakładają wymianę nawierzchni i utworzenie pętli dla autobusów.
W opisie projektu technicznego zaznaczono, że gminna droga przy remizie posiada obecnie konstrukcję częściowo bitumiczną, nie przystosowaną do obowiązujących norm pod względem geometrii i nawierzchni. Na całej powierzchni jezdni widać liczne przełomy i spękania. Druga z gminnych dróg, dojazdowa do pól i posesji, podobnie jak plac manewrowy ma nawierzchnię gruntową.
Po wykonaniu inwestycji sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie. Odcinek od strony drogi powiatowej zostanie wyremontowany i poszerzony do 6 m. Powstanie też owalna wysepka z kostki brukowej, a wokół niej jezdnia, również szeroka na 6 m. To małe rondo będzie pełniło funkcję pętli autobusowej. W projekcie przewidziano ponadto wykonanie indywidualnych zjazdów do posesji, chodników przejazdowych przed sklepem, oznakowania pionowego i poziomego.
Szczegółowy zakres robót obejmuje: rozbiórkę części istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową (10 m2), budowę warstwy wyrównawczej z masy mineralno?bitumicznej (65 t), wykonanie 20?centymetrowej podbudowy z kruszyw łamanych na pow. 503 m2, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na pow. 867 m2, montaż krawężników 15x30 cm o ogólnej długości 213 m, montaż obrzeży betonowych 20x6 cm o ogólnej długości 381 m, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na pow. 224 m2, wykonanie ścieków z płyt betonowych 50x50x7 cm na pow. 80 m2, regulację pionową studzienek i wpustów oraz montaż tablic i znaków odblaskowych.
Termin składania ofert upływa 20 marca. Zwycięży podmiot, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający przekaże plac budowy 6 maja. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 lipca.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (816) z dnia 1 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »