tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Pomagają od dwudziestu lat

 
W sobotę, 4 grudnia odbyły się w Drzewicy wojewódzkie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą połączone z jubileuszem XX–lecia miejscowego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Nic dziwnego, że przebiegały w bardzo podniosłej atmosferze i przy udziale najwyższych władz PSDPrelekcja okulistki Ludmiły Popowskiej


Podwójna uroczystość, zorganizowana w gościnnych progach szkoły podstawowej, zgromadziła wyjątkowo liczną grupę diabetyków nie tylko z województwa łódzkiego. Mimo ciężkich warunków drogowych do Drzewicy przyjechały delegacje kół PSD z Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Rawy Mazowieckiej, Łęczycy, Łodzi, Ozorkowa, Radomska, Skierniewic i Zduńskiej Woli oraz Radomia, Pionek i Przysuchy. Nie zabrakło oczywiście gości z Opoczna.
Rangę obchodów podniosła jeszcze obecność krajowych i wojewódzkich władz stowarzyszenia na czele z prezesem Zarządu Głównego PSD w Bydgoszczy Andrzejem Baumanem i prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi Konstantym Mądrym. Prezes Bauman miał tego dnia zaproszenie na uroczystości w Szczecinie i Kielcach, jednak wybrał zaprzyjaźnioną Drzewicę, w której gościł po raz drugi. Jak zawsze u diabetyków gościli także samorządowcy, sponsorzy, przedstawiciele firm farmaceutycznych, lokalnych organizacji i instytucji oraz osoby, które w różny sposób współpracują z drzewickim kołem.
Pierwsza część obchodów miała charakter religijny. Mszę w intencji chorych na cukrzycę, ich rodzin a także ofiar tragicznego wypadku samochodowego pod Nowym Miastem odprawili proboszcz parafii pw. św. Łukasza, ks. Adam Płuciennik i ks. prałat Stanisław Madej. Nabożeństwo odbywało się w asyście młodzieżowej orkiestry dętej, chóru parafialnego, harcerzy i gimnazjalistów.
Po mszy krótki program artystyczny, nawiązujący do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej. Minikoncert dał chór działający przy kole nr 2 PSD w Tomaszowie Mazowieckim. Zanim wszyscy połamali się opłatkiem głos zabrał burmistrz Janusz Reszelewski. W imieniu władz samorządowych podziękował lekarzom, których wieloletnia praca przyczyniła się do zwiększenia świadomości mieszkańców gminy i miasta w zakresie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Okolicznościowe dyplomy odebrali: Henryka Jeżak, Ludmiła Popowska, Jerzy Orłowski i Maria Teresa Nowakowska.
Podziękowania dominowały również podczas głównej części obchodów. Prezes Włodzimierz Pomykała zaznaczył, że drzewickie koło może wspierać chorych na cukrzycę dzięki zaangażowaniu sponsorów, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich ludzi dobrej woli. – Przez dwadzieścia lat zawsze otrzymywaliśmy w Drzewicy pomoc i z tego się cieszymy – powiedział. Osoby i instytucje, które w największym stopniu zasłużyły się organizacji, zostały wyróżnione oraz odznaczone przez Zarząd Główny PSD w Bydgoszczy.
Dyplomy uznania „Za szczególne zasługi dla rozwoju stowarzyszenia oraz niesienie szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzycę” przyznano: Związkowi Zawodowemu „Metalowcy” oraz Komisji Zakładowej „Solidarność” przy Gerlachu SA, 15. Drzewickiej Drużynie Harcerskiej „Świetliści”, 25. Drzewickiej Drużynie Harcerskiej „Sokół”, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z OKGiM, Towarzystwu Przyjaciół Drzewicy, Fundacji „Budzimy nadzieję”, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzewicy, drzewickiemu kołu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kołu Seniora „Złota Jesień”, Caritasowi przy parafii pw. św. Łukasza, chórowi parafialnemu oraz druhom–strażakom z OSP w Drzewicy.
Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” otrzymali: Marian Kot, Katarzyna Niemirska, Magdalena Niemirska, Marian Nowak, Władysław Nowak, Alina Pomykała i Andrzej Pomykała (członkowie koła PSD), Andrzej Krzyżanowski – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, Anna Reguła z firmy Moto–Trans, Krystyna Swęd – właścicielka sklepu „Lewiatan”, Agata Klimek – dyrektorka Gimnazjum im. Jana Pawła II, Bożena Ramus – nauczycielka z Gimnazjum im. Jana Pawła II, pielęgniarki Maria Ulinowicz i Maria Kielan z Domu Pomocy Społecznej, Irena Kwiecień – przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Jolanta Starus – sekretarz UGiM.
Złote Odznaki „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” zostały nadane: wicestaroście Janowi Wieruszewskiemu, Bożenie Kępskiej z Przychodni Diabetologicznej w Opocznie, ks. proboszczowi Adamowi Płuciennikowi, Genowefie Baran – organistce, kierowniczce chóru parafialnego, Magdalenie Drążkiewicz i Michałowi Pomykale z koła PSD, Ewie Swęd–Gąsiorowskiej – dyrektorce SP w Drzewicy, Renacie Smolarek – wicedyrektorce SP w Drzewicy, Halinie Wiśniewskiej – właścicielce marketu „Halinka”, Grażynie Pałgan i Grażynie Niemirskiej – pielęgniarkom z Przychodni Rejonowej, Zofii Gwiaździńskiej – byłej przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady GiM, redaktorowi „Tygodnika Opoczyńskiego” Waldemarowi Pęczkowskiemu, Barbarze Karasińskiej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesławie Kurowskiej – kierowniczce PCPR–u, Iwonie Rosłaniec – kierowniczce Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbiecie Popis – przewodniczącej Związku Zawodowego „Metalowcy” przy Gerlachu SA, Waldemarowi Szymańskiemu – przewodniczącemu Komisji Zakładowej „Solidarność” przy Gerlachu SA.
Kapituła Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków nadała najwyższe odznaczenia – „Medale za zwycięstwo nad cukrzycą”. Otrzymali je: Elżbieta Kowalska – skarbniczka koła PSD, Maria Pomykała – sekretarz koła PSD, ks. prałat Stanisław Madej, Barbara Urantowska – prezes Banku Spółdzielczego w Drzewicy, Marian Grzegorczyk – prezes Banku Spółdzielczego w Przysusze, burmistrz Janusz Reszelewski, doktor Ludmiła Popowska oraz Ewa Pluta i Andrzej Szlązak – właściciele drzewickich aptek.
Po odznaczeniach przyszedł czas na wystąpienia gości. Wszyscy jak jeden mąż gratulowali Włodzimierzowi Pomykale doskonałych wyników pracy koła i życzyli kolejnych jubileuszy. Prezes Bauman pokreślił, że koło PSD w Drzewicy działa wręcz modelowo i może być przykładem dla innych oddziałów organizacji.
Jak co roku spotkanie miało także charakter edukacyjny. Zebrani wysłuchali ciekawych prelekcji okulistki Ludmiły Popowskiej oraz diabetologów Henryki Jeżak i Jerzego Orłowskiego. Na zakończenie zostali zaproszeni na obiad.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (700) z dnia 10 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »