tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 PCPR kontynuuje program

 
PCPR od czerwca 2008 r. realizuje projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS

Podpisana została umowa na realizację kolejnych etapów projektu systemowego, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek z terenu powiatu. Jego głównym celem jest zwiększenie integracji społecznej i podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz tych osób.
W tym roku, w ramach projektu PCPR powinien zatrudnić dwóch doradców ds. osób niepełnosprawnych, zwiększyć umiejętności beneficjentów w radzeniu sobie z problemami życiowymi, ukierunkować ich na wybór odpowiedniej szkoły lub zawodu, zwiększyć motywację osób niepełnosprawnych do aktywnego poszukiwania pracy, uświadomić beneficjentów na temat przysługujących im praw i uprawnień, zorganizować rehabilitację zdrowotną i upowszechniać aktywne formy spędzania wolnego czasu.
W ramach realizowanego projektu pomocą zostanie objęta młodzież w wieku od 15 do 25 lat (9 osób), które ze względu na przebytą wcześniej traumę mają problemy emocjonalne oraz rodzinne. Istotne dla prawidłowego funkcjonowania tej grupy jest podjęcie działań wobec ich otoczenia, które ma kluczowy wpływ.
W programie uczestniczą także pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych (14 osób), mający trudności z adaptacją społeczną. Trzecia grupa beneficjentów to osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy społecznej, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym (29 osób).
Beneficjenci są rekrutowani przez pracowników socjalnych PCPR na podstawie danych będących w posiadaniu w PCPR. Nabór kandydatów jest zgodny z polityką równych szans. W środowisku osób niepełnosprawnych odbywają się spotkania z grupami docelowymi.
PCPR zostało także wyróżnione przez WUP w Łodzi i uczestniczyło w przygotowaniu albumu prezentującego efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Kapitalne możliwości dobre praktyki – przykłady projektów województwa łódzkiego”. Publikacja jest możliwością wyróżnienia i promowania dokonań województwa łódzkiego w zakresie wdrażania funduszy unijnych na forum regionalnym i krajowym. Album prezentuje dobre praktyki oraz przykłady ciekawych projektów wspierających zatrudnienie, przedsiębiorczość oraz integrację społeczną realizowanych w województwie łódzkim.
Jest to niewątpliwie duże wyróżnienie dla placówki, świadczy o tym, że jej działania w zakresie realizacji projektów unijnych zostały zauważone. Teraz PCPR może służyć radą innym projektodawcom w procesie ich realizacji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (673) z dnia 4 Czerwca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »