tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Szacują straty

 
Władze miasta rozpoczęły szacowanie strat powstałych na zalanych terenach

W czwartek, 27 maja w MDK burmistrz Jan Wieruszewski spotkał się z sołtysami, by rozmawiać nie tylko o funduszu sołeckim, ale także o aktualnej sytuacji, skali zniszczeń i potrzebnej pomocy dla gospodarstw dotkniętych powodzią. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, sołtysi, powiatowy inspektor sanitarny wraz ze swoimi pracownikami.
Jako pierwsze głos zabrały przedstawicielki sanepidu mówiły o sytuacji epidemiologicznej na terenach, które zostały objęte podtopieniami. Nie ma uszkodzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W gminach objętych podtopieniami zostały przeprowadzone prace, mające na celu ochronę zdrowia mieszkańców. Przeprowadzono kontrolę szkół i miejsc, gdzie sprzedawana jest żywność. Zwrócono także uwagę, że sanepid dysponuje szczepionkami przeciwko tężcowi i jeżeli jest taka potrzeba to należy się zgłaszać po nie.
W dalszej części spotkania zebrani obejrzeli prezentację multimedialną o sytuacji powodziowej w dniach od 18 do 25 maja w gminie Opoczno. Prezentacja zdjęć i filmów wykonywanych podczas akcji robiła wrażenie. Widać było, jak wielkie szkody wyrządziła ulewa 23 maja. Burmistrz podziękował strażakom z PSP i OSP oraz innym służbom mundurowym, a także Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego za zaangażowanie i pomoc w walce z żywiołem. Jak pokazały ostatnie wydarzenia nie potrzebna jest wielka rzeka wystarczy ulewa, żeby wyrządzić ogromne szkody. Nawałnica pokazała, że mieszkańcy często nie dbają o rowy przepustowe, znajdujące się przy ich posesjach. Były przypadki, że mieszkańcy celowo zasypywali rowy, bo ich zdaniem nie były potrzebne. W wielu miejscach, kiedy konieczne było udrożnienie rowów przepustowych okazało się, że znajdują się w nich ogromne ilości śmieci, nawet meble. Burmistrz prosił, by sołtysi rozmawiali na ten temat z mieszkańcami wsi.
Gminna komisja do spraw szacowania strat będzie przeprowadzać oględziny w poszczególnych gospodarstwach domowych. Zgłoszenia strat będą podstawą do przyznawania pomocy ze środków publicznych. W skład komisji wchodzi dziesię ć osób, w każdej z nich będzie także pracownik opieki społecznej. Komisja podzieliła się na trzy zespoły. Jak powiedziała kierowniczka OPS Jadwiga Oleksik, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w trybie natychmiastowym. Konieczne jest przeprowadzenie takiego wywiadu, gdyż on będzie podstawą udzielenia pomocy. Komisje są jeszcze w trakcie objazdu i szacują szkody.
Na razie udało się oszacować straty w Kraszkowie, Woli Załężnej i Mroczkowie Dużym. Już teraz wiadomo, że są one bardzo duże. Według wstępnych danych, w wyniku powodzi, która dotknęła naszą gminę poszkodowanych zostało około 250 gospodarstw domowych, woda naruszyła infrastrukturę 237 domów (straty około 250 tys. zł), około 305 ha pól zostało zalanych bądź podtopionych, zalane zostały 3 ha ogródków działkowych, boisko w Różannej. Doliczono się 19 odcinków uszkodzonych dróg o łącznej długości 6 km (straty wyniosły około 150 tys. zł), 27 mostów, kładek i przepustów (około 100 tys. zł), 220 m bieżących umocnień brzegowych (koszt naprawy 3.500 zł).
Wiadomo, że pomoc finansowa będzie zróżnicowana i tak: jeżeli została zalana piwnica bez wyposażenia to poszkodowani mogą liczyć na 500 zł, jeżeli piwnica z wyposażeniem to 2.000 zł, część mieszkalna na wysokości około 1 m – 3.000 zł, powyżej 1 m – 4.000 zł. Kwota 6.000 zł przysługuje najbardziej poszkodowanym, pozostającym bez możliwości zamieszkania w swoich domach. Na szczęście takich przypadków u nas nie ma. Jednak biorąc pod uwagę zniszczenia w niektórych gospodarstwach taka pomoc finansowa wydaje się niewielką.
Szacowanie strat jeszcze trwa.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (673) z dnia 4 Czerwca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »