tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ kat. C+E - kraj, wysokie stałe ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Nie tylko o muzeum i bibliotece

 
W czwartek, 14 listopada odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydowali o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także o podwyżce podatku od nieruchomości, środków transportu oraz podatku rolnego



P.o. dyrektora biblioteki Zofia Konecka próbuje bronić samodzielności placówki


W proponowanym porządku obrad na wniosek burmistrza wprowadzono zmiany. Na wniosek włodarza z porządku wycofano punkt dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego, a wprowadzono już kolejny raz, uchwałę dotyczącą pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Włodzimierza Perzyńskiego, od ulicy Inowłodzkiej do placu Kilińskiego. W tej uchwale, na wniosek służb wojewody, konieczne było wprowadzenie zmian.

Sprawozdanie burmistrza
Znalazły się informacje o rozstrzygniętych przetargach, wydanych decyzjach, a także umorzeniu podatku dla OSP w kwocie 11.095 zł. Radny Bartłomiej Firkowski pytał, dlaczego burmistrz nie przestrzega zasad, by nie umarzać podatków ze względu na krytyczną sytuację budżetową w gminie. Burmistrz przypomniał, że działalność jednostki jest finansowana przez gminę, w związku z czym można by przyjąć założenie, żeby OSP zapłaciło podatek, a gmina dałaby na to środki. Radni mówili też, że z naszego tygodnika, dowiedzieli się o odwołaniu ze stanowiska prezeski ZGM. Pytali o przyczyny takiej decyzji. Włodarz powiedział, że od dłuższego czasu w spółce był kryzys. Decyzję o odwołaniu podjęła Rada Nadzorcza, nie na wniosek burmistrza, choć informowali włodarza na bieżąco, jakie są problemy. Ten kryzys został zażgnany na początku września, ale to nie rozwiązywało problemów. ? Prezeska będąc na zwolnieniu lekarskim, przyjęła zlecenie i wykonywała pracę? powiedział. Także informacja, którą radni otrzymali w sprawie lokalu w szkole muzycznej nie potwierdziła się z tym co, prezeska mówiła na sesji. Doszły jeszcze kwestie inwentaryzacji w spółce. ? Atmosfera tak zgęstniała, że Rada Nadzorcza podjęła taką decyzję. W tej sprawie głos zabrała także członkini zarządu ZGM, Zdzisława Bąkiewicz, która mówiła, że zakład ten przeżywał już wiele zmian zarządu. Od 2002 roku jest to już piąta zmiana. ? Jednak radziliśmy sobie z wykonywaniem powierzonych zadań. Nie ma takiego zagrożenia, żeby spółka sobie tym razem również nie poradziła.
Radni mówili też o konieczności budowania ścieżek rowerowych w mieście, ale także i poza nim, o złym oznakowaniu istniejących ścieżek. Podkreślali jak ważna jest rekreacja.

O rolnictwie i nie tylko
Jednym z głównych punktów sesji było przyjęcie informacji z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa oraz ocena stanu sanitarno?weterynaryjnego w rolnictwie na terenie gminy. Informacje m.in. ARiMR, opoczyńskich oddziałów Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Izby Rolniczej, powiatowego inspektora sanitarnego oraz powiatowego inspektora weterynarii omawiano szczegółowo na wszystkich komisjach. Obecni na sesji przedstawiciele tych jednostek odpowiadali na pytania radnych. Stan sanitarno?weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy przedstawili Marianna Rożej i Włodzimierz Skorupski. W swoim wytępieniu Marianna Rożej mówiła, że pracownicy sanepidu starają się przede wszystkim szkolić i pomagać w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Na szczęście nie ma problemów z chorobami zakaźnymi, ani zatruciami pokarmowymi. Niestety pojawiają się przypadki zachorowań na gruźlicę, na szczęście pojedyncze, bo szybko działające służby nie pozwalają, by choroba rozprzestrzeniała się choćby w rodzinach chorych. Zwróciła uwagę na problem bezpańskich psów. Jest coraz więcej przypadków pogryzień. Radni pytali o szczepienia ochronne. Lekarz weterynarii z kolei mówił m.in. o ilości przeprowadzanych badań u zwierząt i chorobach zwierzęcych, zagrażających ludzkiemu życiu. Są one trudne do wykrycia, kiedy już chorują ludzie. Wspomniał o jednym przypadku śmiertelnego zejścia na włośnicę w naszym szpitalu, ale to choroba bardzo trudna do zdiagnozowania. Nie była to osoba mieszkająca w naszym powiecie.

Blok uchwał
Pierwszymi uchwałami przyjętymi przez radnych były Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na rok 2014. Przyjęto także program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na przyszły rok. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie przejęcia od powiatu opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 3109E Drzewica ? Wola Załężna w Libiszowie. Podjęta została decyzja w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy w przyszłym roku z 69,28 do 40 zł za kwintal. Dwie kolejne uchwały to podwyżki stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych. Zgodnie z uchwałą w przyszły roku podatek od nieruchomości będzie wyższy o ok. 2,5%. Nowa uchwała wprowadza następujące stawki podatkowe od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 0,74 zł/m2, pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł/1 ha, pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,22/m2; od budynków lub ich części: mieszkalnych 0,48zł/m2, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,71 zł/m2, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym 9,74zł/m2, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,62 zł.m2, od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od metra kwadratowego powierzchni użytkowej 5,91 zł, z wyjątkiem: budynków gospodarczych osób fizycznych, dla których stawka wynosi 2,36 zł/m2 powierzchni użytkowej, garaży, dla których stawka wynosi 3,52 zł/m2; od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3?7. Za takimi stawkami zagłosowało trzynastu radnych, sześcioro było przeciwnych i dwóch wstrzymujących.
Radni zagłosowali także za podwyżką o ok. 2,5% podatków od środków transportowych. W przyszłym roku trzeba będzie zapłacić: za samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony włącznie, w zależności od roku produkcji pojazdu oraz spełnienia norm czystości spalin od 650 do 760 zł; dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej od 5,5 do 9 ton włącznie od 902 do 1014 zł, dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej od 9 do 12 ton podatek będzie wynosił od 1.156 do 1.268 zł. Samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 12 ton, w zależności od ilości osi i masy całkowitej pojazdu, podatek wynosić będzie od 1.014 zł do 3.110 zł.
Kolejnym punktem było przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W uzasadnieniu do uchwały podano kilka powodów, dla których warto dokonać tych zmian. W tym punkcie nie było żadnej aktywności radnych. Głos zabrała natomiast, pełniąca obowiązki dyrektora biblioteki, Zofia Konecka, która przedstawiła swoje obawy dotyczące zachowania prestiżu instytucji, mogącej pochwalić się stuletnią tradycją. Dyrektorka przypomniała, że biblioteka nadal pełni funkcję powiatowej, dzięki czemu otrzymuje dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego, Biblioteki Narodowej oraz z Programu Rozwoju Bibliotek. Wyraziła obawy czy po połączeniu obydwu placówek, biblioteka będzie mogła ubiegać się o tego typu dotacje. Przedstawiła również inne aspekty związane z połączeniem instytucji, czyli zmiany REGON?u, NIP?u, kart bankowych, pieczątek i wymiany kart elektronicznych czytelników. To są spore koszty. Na koniec pytała radnych ? Chcecie oszczędzać na najbiedniejszych, na kulturze?. Głos zabrał także dyrektor Muzeum Regionalnego, Tomasz Łuczkowski, który apelował do radnych, w przypadku faktycznego połączenia, o zachowanie dotychczasowego dorobku obydwu instytucji. Podkreślił, że to jest tylko uchwała intencyjna. Nawet jeśli zostanie podjęta to i tak opinię w tej sprawie muszą wydać Krajowa Rada Biblioteczna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dyrektor dodał, że łączenie tych instytucji jest stosowane w wielu miejscach w Polsce, ale nikt nie wie jak to dalej będzie wyglądać. Jeżeli połączenie obydwu jednostek stanie się realne to wówczas będą nosić nazwę "Muzeum i Biblioteka Publiczna w Opocznie". Szesnastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały, trzech wstrzymało się od głosu.
W dalszej części bloku uchwał radni powierzyli ZGM zadanie dotyczące eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy realizowane dotychczas przez organ wykonawczy gminy Opoczno. Ustalili również tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (854) z dnia 22 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »