tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Ciekawostki

 Święty Cyryl-Konstanty i Metody

 
5 lipca na Słowacji i w Czechach odbędą się uroczystości związane z 1150 rocznicą przybycia do Wielkich Moraw, średniowiecznego państwa słowiańskiego, świętego Cyryla?Konstantego i świętego Metodego

Warto wiedzieć, że św. Cyryl?Konstanty (ok. 827?869 r.) i św. Metody (ok. 815 lub 820?885 r.) prawdopodobnie byli Słowianami pochodzącymi z okolicy Salonik. Do historii przeszli jako duchowni bizantyjscy prowadzący działalność misyjną w państwie wielkomorawskim, którą w znaczący sposób przyczynili się do wprowadzenia ziemi słowiańskich w krąg kultury chrześcijańskiej. Stworzyli obrządek słowiański i język staro?cerkiewno?słowiański.
W IX w. książę morawski Rastislav (Rościsław) poprosił bizantyjskiego cesarza Michała o przysłanie mu duchownych, którzy nie tylko mogliby zastąpić działający w jego państwie kler frankoński (niemiecki), ale potrafili również szerzyć chrześcijaństwo w języku zrozumiałym dla miejscowej ludności. Misja powierzona została kaznodziejom z Salonik, Konstantemu i Metodemu, którzy znali język Słowian macedońskich.
Konstanty urodził się w 827 r. Podczas działalności misji bizantyjskiej w państwie wielkomorawskim zestawił i wprowadził do liturgii pierwsze starocerkiewne pismo słowiańskie, głagolicę. Jak podaje większość średniowiecznych źródeł, głagolica zawierała litery, z których dwadzieścia cztery było podobnych do liter greckich (a, v, g, d, e, z, i [eta, theta, i], k, l, m, n, x, o, p, r, s, t, u, f, ch, ps, ó) oraz kilknaście według języka słowiańskiego (b, ž, dz, c, č, š, šč, y, ě, ju, ę). Jego o dwanaście lat starszy brat Metody (820?885) posiadał natomiast znaczny talent organizacyjny. Bracia przybyli w 863 roku do Wielkich Moraw. Tutaj za zgodą Rzymu wprowadzili język słowiański do obrządku i liturgii kościelnej, nawiązujac do chrystianizacji, która rozpoczęta została przypuszczalnie na początku IX w. Oskarżeni później przez wrogi im kler niemiecki, obronili swoją naukę przed papieżem Hadrianem II. Po tym procesie Konstanty pozostał w Rzymie, wstąpił do klasztoru bizantyjskiego i przyjął imię zakonne Cyryl. Zmarł 14 lutego 869 r. Wkrótce po śmierci Cyryla-Konstantego, panujący wówczas w Panonii książę słowiański Kocel, prosił papieża o przysłanie Metodego jako nauczyciela. Metody wraz z poselstwem powrócił do Wielkich Moraw. Po drodze zatrzymał się w Błotnogrodzie (Blatnohrad) w Panonii niedaleko Balatonu, gdzie panował Kocel, syn nitrzańskiego księcia Pribiny. Stąd na prośbę Kocela dotyczącą odnowy diecezji panońskiej, powrócił do Rzymu. Tam ok. 870 r. otrzymał od papieża święcenia, tytuł arcybiskupa panońskiego (morawsko?panońskiego) i legata papieskiego na krainy, w których panowali książęta słowiańscy: Rastislav (Rościsław), Svätopluk (Świętopełek) w Księstwie Nitrzańskim oraz Kocel w Panonii. Metody powrócił do Wielkich Moraw już jako arcybiskup. Został jednak pojmany przez wrogich mu Franków i łacińskie duchowieństwo niemieckie. Po około trzech latach więzienia, na wskutek interwencji papieża Jana VIII, którą prawdopodobnie inicjował książę Świętopełk, uzyskał wolność. W 873 r. objął administrację Kościoła w państwie wielkomorawskim. Z upływem czasu, na skutek zdradzieckich intryg niemieckiego duchownego Wichinga, panujący wówczas w Wielkich Morawach Świętopełk odmówił mu poparcia w wyniku czego w 880 r. musiał w Rzymie ponownie bronić swojej działalności misyjnej. Po jego śmierci (885 r.) dominujący i całkowity wpływ w państwie wielkomorawskim osiągnęło duchowieństwo frankońskie. Uczniowie Metodego zmuszeni zostali do opuszczenia Wielkich Moraw.
Dzieło Cyryla i Metodego odegrało niezwykle ważną rolę w kulturze Słowian. Zapoczątkowało rozwój języka i piśmiennictwa słowiańskiego. Chrześcijaństwo dotarło w końcu IX w. wraz z podbojami księcia wielkomorawskiego Świętopełka na ziemie polskie. Konkretnie na obszary zamieszkiwane przez Wiślan (Kraków, Wiślica), gdzie po ich pobiciu nastąpił chrzest. W dowód bezsprzecznych wielkich zasług dla Kościoła katolickiego i rozwoju cywilizacji wschodniej części Europy Jan Paweł II dołączył w 1980 r. św. św. Cyryla i Metodego do postaci św. Benedykta z Nursji (ok.480?547), uznając ich za współpatronów zjednoczonej Europy. Nazywa się ich również apostołami Słowian.
Dla upamiętnienia przybycia obydwóch świętych do państwa wielkomorawskiego w 863 roku, Narodowy Bank Słowacji w dniu 5 lipca wyemituje m.in. okolicznościową monetę w nominale 2 euro, przedstawiającą na rewersie postaci słowiańskich świętych.
Waldemar Ireneusz Oszczęda


Waldemar Ireneusz Oszczęda   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 28 (835) z dnia 12 Lipca 2013r.
W dziale Ciekawostki dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »