tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 "Razem możemy więcej"

 
Ruropejski Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi przyjmuje wnioski o dotacje w ramach programu pod nazwą


O dotacje mogą się ubiegać organizacje mające siedzibę i działające na terenach wiejskich ? fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty kolegialne, jak rady sołeckie czy koła gospodyń wiejskich. Wnioski można składać do 18 listopada.
Granty można przeznaczyć na projekty z zakresu rozwoju kulturowo?historycznego, inicjatyw społecznych oraz ochrony i promocji zdrowia. Ich realizacja powinna wpłynąć na zintegrowanie i aktywizację mieszkańców całej wsi lub gminy oraz zachęcić ich do wspólnego działania.
Program "Razem możemy więcej" to jeden z programów społecznych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest zachęcanie mieszkańców wsi do samoorganizowania się i wspólnej realizacji lokalnych inicjatyw, które wpłyną na polepszenie życia całej społeczności. Za jego pośrednictwem wspierane są działania aktywizujące i integrujące mieszkańców terenów wiejskich ? nie tylko finansowo, bowiem Fundusz pomaga też organizacjom w ich efektywnej współpracy z władzami samorządowymi.
O wsparcie finansowe mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców). Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego. Formularz oraz szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej EFRWP: http://efrwp.pl/element/ngo-o-programie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.efrwp.pl
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej to organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat pomaga zmieniać jej wizerunek i aktywnie wspiera rozwój społeczno?gospodarczy lokalnych społeczności. Działania fundacji skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych. Do jednego z najważniejszych zadań Fundacji należy wspieranie oświaty na terenach wiejskich realizowane m.in. poprzez wyrównywanie szans dzieci i młodzieży zamieszkujących wsie i małe miasta.
W ramach siedmiu edycji programu EFRWP przyznało dotychczas dotacje na realizację 288 projektów, na łączną kwotę 1 360 763 zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (853) z dnia 15 Listopada 2013r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »