tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Ostatnia w kadencji

 


28 października w MDK odbęzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Opocznie. Porządek obrad, oprócz punktów stałych, przewiduje: sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej, ocenę realizacji wypoczynku letniego, realizację zadań oświaty w gminie Opoczno za rok szkolny 2013/14 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych, sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
Radni podejmą uchwały w sprawach: * zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014?2029 * zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2014 * zaciągnięcia pożyczek w roku 2015 * obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Opoczno w roku 2015 * określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Opoczno * określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze gminy Opoczno * zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 * zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 * zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 * zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej * zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie * zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich * uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Opoczno * założenia cmentarza komunalnego w Opocznie * zmiany statutu gminy * rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców Bukowca Opoczyńskiego z 10 września 2014 * rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z 9 kwietnia i 15 września.
Początek sesji godz. 9.00.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (902) z dnia 24 Października 2014r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »