tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

PRACA SEZONOWA ZBIÓR BORÓWKI RZECZYCA TEL. 661 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Białaczów

 Edukacja na miarę ucznia

 


W nadchodzącym roku szkolnym gmina Białaczów, podobnie jak inne samorządy gminne naszego powiatu, realizować będzie projekt edukacyjny zakładający indywidualizację zajęć dla uczniów klas I?III szkół podstawowych. Dla uczniów szkół w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach i w Skroninie przygotowana zostanie bogata oferta zajęć dodatkowych zgodna z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
Projekt pod nazwą ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I?III?, skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych (w tym również sześciolatków), jest realizowany przez MEN ze środków EFS. Jest on kompatybilny z nową podstawą programową i stanowi element polityki oświatowej państwa. Jego głównym celem jest zapewnienie każdemu uczniowi klas I?III szkół podstawowych, szerokiej oferty dodatkowych zajęć, które będą odpowiadały na jego indywidualne potrzeby i możliwości dzieci ? będą dopasowane indywidualnie do każdego ucznia. Projekt zakłada więc zarówno wykorzystanie aktywizujących metod nauczania, jak i pomoc psychologiczno?pedagogiczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Aby założenia programu można było wprowadzić w życie, przewidziano wsparcie dla szkół w tym zakresie. Zapewnić je ma projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach poddziałania ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych? POKL. W jego ramach organy prowadzące szkoły podstawowe mogą wnioskować o fundusze na realizację projektów w swoich szkołach. Jest o co się starać, ponieważ ze środków europejskich finansowane są nie tylko różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, ale również niezbędne w tym celu wyposażenie placówek.
Gmina Białaczów w nadchodzącym roku szkolnym ? od 3 września do 28 czerwca 2013 roku ? realizować będzie projekt pod nazwą ?Indywidualizacja szansą na starcie edukacji szkolnej dziecka?. Jego wartość całkowita wynosi 118.800 zł, z czego większość to dotacja unijna z EFS, niewielką część stanowią natomiast środki krajowe. Gmina w ramach środków własnych zapewnić ma obsługę merytoryczną i administracyjną projektu. Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych dla 146 uczniów klas I?III szkół w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach i w Skroninie. Będą to zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i w pisaniu, zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze, a także zajęcia rozwijające umiejętności artystyczne i gimnastyka korekcyjna. Mają stanowić one kontynuację indywidualizacji pracy z uczniem w ramach zajęć obowiązkowych ? w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów. Ponadto w ramach projektu placówki, w których prowadzone będą zajęcia dodatkowe, zostaną wyposażone w materiały oraz w sprzęt edukacyjny niezbędny do ich realizacji. Gmina już ogłosiła przetarg na ich dostawę.
Dodajmy, że podobne projekty będą realizować w swoich szkołach również inne samorządy gminne w naszym powiecie, a także opoczyńska Prywatna Szkoła Podstawowa, przy czym ich wartość będzie tym większa, im więcej uczniów zostanie objętych zajęciami.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 32 (787) z dnia 10 Sierpnia 2012r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »