tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Dofinansują podręczniki

 
Wyprawka szkolna to rządowy program pomocy uczniom, który będzie kontynuowany także w roku szkolnym 2014/2015. MEN szacuje, że w tym roku z rządowego programu będzie mogło skorzystać ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę m.in. w: klasach drugichm trzecich lub szóstej szkoły podstawowej, klasie trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach drugich, trzecich i czwartych ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników objęto także uczniów m.in. szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym z powodu wady wzroku, słuchu lub upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, a także niepełnosprawności ruchowej (w tym afazji), autyzmu (w tym uczniowie z zespołem Aspergera), niepełnosprawności sprzężonych. Żeby otrzymać wsparcie dochód na jednego członka w rodzinie w miesiącu, poprzedzającym złożenie wniosku, nie może przekraczać 539 zł netto. Dofinansowanie mogą otrzymać również uczniowie, w rodzinach, których dochód jest przekroczony, ale rodziny te borykają się np. z sieroctwem, alkoholizm lub narkomanią.
Uczniowie mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie od 225 zł dla uczniów klas drugich i trzecich podstawówki, do 325 zł dla uczniów klasy piątej szkoły podstawowej. Dofinansowanie 455 zł mogą otrzymać uczniowie klasy drugiej liceum. Dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym: w klasach jeden - trzy SP 225 zł, cztery - sześc 325 zł, gimnazjum 350 zł, klasa trzecia LO 445 zł.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (m.in. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto, zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy, odcinek renty lub emerytury), należy złożyć w sekretariatach szkół do końca sierpnia.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 31 (890) z dnia 1 Sierpnia 2014r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »