tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Dla kogo pomoc żywnościowa

 
Zgodnie z zapowiedziami, Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" ogłosiło nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013" (PEAD). To efekt umowy na dostarczenie i dystrybucję gotowych artykułów spożywczych, zawartej z Caritas Diecezji Radomskiej

Do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby i rodziny, w których tzw. kryterium dochodowe, określone w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, nie przekracza 813 zł netto dla osoby samotnej i 684 zł netto dla osoby w rodzinie.
Zgodnie z regulaminem naboru, podstawą przyznania pomocy jest pisemny wniosek złożony przez osobę potrzebującą. Do wniosku należy dołączyć: * zaświadczenie wskazujące na potrzebę przyznania pomocy, wydane przez placówkę oświatową, instytucję pomocy społecznej lub organizację pozarządową działającą w zakresie pomocy społecznej (powinno zawierać informację o posiadanych uprawnieniach beneficjenta do przyznania pomocy żywnościowej) * zaświadczenie o dochodach w przypadku osób pracujących, kopie odcinków rent (emerytur) lub inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu * zaświadczenia, decyzje, karty chorobowe, decyzje komisji będące podstawą udzielenia pomocy w zależności od kwalifikacji beneficjenta.
Wnioski o przyznanie pomocy żywnościowej należy składać osobiście w biurze DCW (sekretariat ZSP w Drzewicy) lub za pośrednictwem poczty (adres biura: ul. Stanisława Staszica 5, 26?340 Drzewica) w terminie do 20 lipca (decyduje data wpływu).
Decyzję o przyznaniu pomocy żywnościowej podejmują prezes i wiceprezes DCW w oparciu o listę rankingową przygotowaną przez komisję kwalifikacyjną. Komisja przeprowadza weryfikację wniosków o przyznanie pomocy w trzech etapach ? formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
Niezbędne dokumenty są do pobrania na http://zywnoscdrzewica.cba.pl.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 28 (835) z dnia 12 Lipca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »