tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Znaj swoje prawa

 
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje kampanię ?Poznaj swoje prawa w pracy?, rozpoczętą w roku ubiegłym, pod hasłem ?Bądź pewny, silny, kompetentny?. Poza tematyką uprawnień i obowiązków pracodawców i pracowników, wynikających z prawa pracy, podejmuje także problem legalności zatrudnienia

Celem kampanii jest zachęcanie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, promocja postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy. Bardzo istotne jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że regulacje prawa pracy mają wpływ na wyższy komfort pracy i życia osobistego, że stosowanie się do zasad prawa pracy opłaca się, jest podstawą dla funkcjonowania zdrowego rynku i uczciwej konkurencji. Wyrobienie zarówno u pracowników, jak i pracodawców umiejętności korzystania ze swoich uprawnień w oparciu o regulacje prawne powinno zmniejszyć obawy pracowników związane z ewentualną utratą pracy i ograniczyć liczbę naruszeń.
Według danych PIP, dominującym tematem wśród problemów zgłaszanych w skargach pracowniczych są nieprawidłowości związane z wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami pieniężnymi wynikającymi ze stosunku pracy. Skargi dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, urlopów. Zapytania kierowane do inspekcji pracy odnoszą się przede wszystkim do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy i urlopów, wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych, a także uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz pracą młodocianych. Po porady do PIP zgłaszają się głównie pracownicy i byli pracownicy.
Każdego roku inspektorzy PIP przeprowadzają około 95 tys. kontroli u ok. 70 tys. pracodawców (przedsiębiorców). Jednocześnie PIP prowadzi kampanie informacyjne, organizuje bezpłatne szkolenia, wydaje poradniki, informatory, listy kontrolne i inne materiały wyjaśniające zagadnienia prawa i bezpieczeństwa pracy.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 10 (765) z dnia 9 Marca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »