tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Zmiany stawek grzywien

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia zmienia wysokości grzywien nakładanych na wybrane rodzaje wykroczeń. Zmieniają się m.in. stawki grzywien dotyczące przepisów ruchu drogowego: prędkości i hamowania, przewozu osób oraz znaków i sygnałów drogowych. Za przekroczenie prędkości do 10 km/h trzeba będzie zapłacić do 50 zł, o 11–20 km/h od 50 do 100 zł, o 21–30 km od 100 do 200 zł, o 31–40 km/h od 200 do 300 zł, o 41–50 km/h od 300 do 400, o 51 km i więcej od 400 do 500 zł. Od 100 zł i nie więcej niż 500 zł za każdą osobę zapłaci kierowca, który będzie przewoził osoby pojazdem do tego nieprzystosowanym lub więcej niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym. Zmieniono także stawki grzywny za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Po 100 zł zapłacą kierowcy, którzy nie dostosują się do znaków: D–11, D–12, P–22, D–13, D–18 i D–18a lub b, tzn. początek pasa ruchu dla autobusów, pas ruchu dla autobusów, bus, początek pasa ruchu powolnego, parking, miejsce zastrzeżone, parking zadaszony. Ale już po 500 zł zapłacą kierowcy nie stosujący się do znaku D–18 lub D–18b, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T–29. Tyle samo zapłacą parkujący na miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
Za zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym można zapłacić grzywnę od 100 do 500 zł. Za nieumieszczenie m.in. przez właściciela, administratora czy dozorcę tabliczki z numerem nieruchomości, nazwy ulicy lub placu albo miejscowości grozi 100 zł grzywny. Za umyślne wprowadzenie w błąd organu państwowego, upoważnionego do legitymowania można zapłacić od 200 do 500 zł. Za umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną trzeba będzie zapłacić 150 zł. Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia od 50 do 250 zł, a za doprowadzanie do tego, że staje się niebezpieczne od 250 do 500 zł. Naruszanie przepisów ochrony przeciwpożarowej od 50 do 500 zł. Za publiczne dopuszczanie się nieobyczajnego wybryku oraz używanie słów nieprzyzwoitych zapłacić można od 50 do 100 zł. Niewyposażenie nieruchomości w kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych będzie kosztować 100 zł. Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem będzie kosztować 100 zł. Informacja o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży musi być widoczna dla konsumentów, bo inaczej trzeba będzie zapłacić grzywnę 150 zł.
Wysokości grzywny zmieniły się także w przypadku sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 oraz handlu papierosami na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół placówek oświatowo–wychowawczych oraz obiektów rekreacyjnych. Takie wykroczenie uszczupli portfel o 500 zł. Za sprzedaż wyrobów tytoniowych, w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk lub luzem bez opakowania oraz sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym trzeba będzie zapłacić 100 zł.
Za nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 bądź nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia będzie trzeba zapłacić grzywnę 150 zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (708) z dnia 4 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »