tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP w Opocznie

 

W sobotę, 28 listopada w ZSS nr 1 obradował Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP w Opocznie. Po dwóch latach działalności obecnej Komendy Hufca komendant, wraz ze współpracującymi z nim instruktorami, przedstawił delegatom sprawozdanie, opisujące pracę hufca w tym okresie.
O godz. 13.30 rozpoczęła się część oficjalna zjazdu. Komendant hufca, phm. Piotr Wasilewski powitał wszystkich delegatów wraz z przedstawicielem Komendy Chorągwi Łódzkiej, druhem Łukaszem Warchulskim oraz zaproszonych na zjazd przedstawicieli władz lokalnych z burmistrzem Janem Wieruszewskim. Wśród gości znalazły się również osoby, które wspierają harcerzy w ich działaniach, zarówno finansowo jak i poprzez różnego rodzaju darowizny związane z branżą, którą darczyńcy się zajmują. Po powitaniu wprowadzono na salę sztandar hufca i odśpiewano hymn związku. Następnie z-ca komendanta, hm. Krzysztof Głogowski przedstawił osiągnięcia hufca w ciągu ostatnich dwóch lat, ilustrowane slajdami. Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował harcerzom za zaangażowanie i za to, że harcerze Hufca Opoczno są widoczni na wszystkich imprezach, aktywnie uczestnicząc w życiu społeczności miasta. Komendant hufca, w imieniu wszystkich harcerzy, podziękował burmistrzowi za pomoc i wsparcie ze strony władz miejskich dla działań harcerskich oraz gościom za wszelką okazywaną pomoc. Po zakończeniu części oficjalnej i krótkiej przerwie, w czasie której pożegnano gości, zjazd przystąpił do swoich głównych zadań. Pierwszym punktem obrad był wybór przewodniczącego, którym jednogłośnie został wybrany hm. Krzysztof Głogowski. Następnie wybrana została protokolantka - przewodnik Anna Aleksandrowicz oraz komisja uchwał i wniosków w składzie: phm. Renata Smolarek - przewodnicząca komisji raz pwd. Małgorzata Aleksandrowicz i pwd. Kinga Biernacka.
Komendant hufca, phm. Piotr Wasilewski przedstawił sprawozdanie z okresu dwóch lat kadencji obecnej komendy, a pełnomocnik komendanta Chorągwi odczytał informację o ocenie hufca na forum Chorągwi. Ocena ta okazała się bardzo pozytywna. Na szczególne wyróżnienie w oczach komendantki Chorągwi zasługiwała praca skarbnika hufca pwd. Agnieszki Wosek, która wzorowo prowadziła jego sprawy finansowe. Również w Chorągwi doceniono pracę szkoleniową wykonaną w naszym hufcu oraz bogatą działalność programową. Jedynym mankamentem do usunięcia są braki w dokumentacji nadsyłanej do Chorągwi, które niewielkim nakładem pracy mogą zostać nadrobione. Hufiec Opoczno znalazł się więc w grupie najlepiej działających jednostek organizacyjnych naszej Chorągwi mimo tego, że borykamy się z wieloma problemami, których nie ma w większych ośrodkach.
Po tych informacjach nadszedł czas na dyskusję na temat sprawozdania komendanta. Delegaci zaakceptowali jego treść. Przewodniczący komisji rewizyjnej hufca phm. Andrzej Śliwka przedstawił sprawozdanie komisji oceniające pracę komendanta i komendy w ostatnich dwóch latach. W imieniu pozostałych członków komisji rewizyjnej: phm. Sławomira Millera oraz hm. Marii Czechowicz (nieobecnej na zjeździe) dh. Andrzej przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium komendantowi hufca oraz poszczególnym członkom komendy z wyjątkiem dh. pwd. Pawła Lańczyka, który zdaniem komisji nie powinien takiego absolutorium uzyskać. Komendant hufca zgłosił wniosek o tajne głosowanie i został on przyjęty.
Wybrano komisję skrutacyjną. Przewodniczącą została pwd. Małgorzata Stępień, a członkami pwd. Mateusz Rucki i pwd. Mateusz Grodzicki. Po krótkiej przerwie odbyło się głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dh. Piotrowi Wasilewskiemu, Krzysztofowi Głogowskiemu, Robertowi Sędkowskiemu, Maciejowi Białkowi, Agnieszce Wosek, Markowi Gudowiczowi, Sebastianowi Frączakowi, Łukaszowi Janiszewskiemu oraz o nieudzielenie absolutorium dh. Pawłowi Lańczykowi. Ostatecznie jednogłośne poparcie delegatów Zjazdu Sprawozdawczego hufca uzyskali: dh. Piotr Wasilewski, Krzysztof Głogowski, Agnieszka Wosek i Maciej Białek. Absolutorium również większością głosów delegatów otrzymali dh. Sebastian Frączak i Łukasz Janiszewski. Absolutorium nie uzyskali druhowie: Paweł Lańczyk, Marek Gudowicz oraz Robert Sędkowski. Po odczytaniu wyników głosowania nastąpiła dyskusja programowa. W czasie jej trwania dh. Andrzej Śliwka złożył wniosek o powołanie w hufcu pełnomocnika ds. drużyn specjalnościowych i kontaktów z referatem specjalności w Komendzie Chorągwi. Uchwała o powołaniu takiej funkcji zyskała jednogłośne poparcie zjazdu. Na zakończenie obrad przewodnicząca komisji uchwał i wniosków odczytała sprawozdania komisji i wnioski. Następnie przewodniczący zjazdu dokonał zamknięcia obrad, a wszyscy harcerze zakończyli spotkanie tradycyjnym kręgiem.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (648) z dnia 11 Grudnia 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »