tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Aktualności

 Zapłacimy wyższe podatki

 

W nowym roku w wielu gminach obowiązują nowe stawki podatkowe. Niektóre samorządy znacznie je podwyższyły, ale są i takie, które pozostawiły stawki podatkowe na niezmienionym poziomie. Sprawdź, ile w tym roku zapłacisz w swojej gminie.

W gminach wiejskich obowiązują cztery podstawowe rodzaje podatków – rolny, leśny, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Wysokość dwóch pierwszych rada gminy ustala na podstawie danych GUS dotyczących ceny skupu żyta i sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Podatki od nieruchomości i od środków transportowych ustalają już władze gminy, mając na uwadze określone w ustawie stawki maksymalne.
Stawka podatku rolnego to równowartość pieniężna 2,5 q żyta dla 1 ha przeliczeniowego (dla rolników) i 5 q dla 1 ha fizycznego (dla właścicieli gruntów rolnych o powierzchni poniżej 1 ha). A że według danych GUS średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku wyniosła 37,64 zł za 1q, zasadniczo podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 94,10 zł, a z 1 ha fizycznego – 188,20 zł. Jednak ustalając wysokość stawek podatkowych na 2011 rok wszystkie gminy w naszym powiecie zdecydowały się obniżyć podaną przez GUS średnią cenę skupu żyta (przypomnijmy, że w ubiegłym roku mieszkańcy gminy Mniszków płacili maksymalne stawki podatku rolnego). Dzięki temu stawki podatku rolnego będą niższe niż by to wynikało z danych GUS, ale jednocześnie w większości gmin będą nieco wyższe od stawek obowiązujących w ubiegłym roku. Tym razem rekordowe stawki podatki rolnego przyjęli radni gminy Białaczów. Rolnicy zapłacą tu 87,50 zł podatku z 1 ha przeliczeniowego, a właściciele gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha – 175 zł z 1 ha fizycznego. Niewiele niższy podatek rolny zapłacą mieszkańcy gminy Mniszków, gdzie stawki te wynoszą obecnie 85,25 zł z 1 ha przeliczeniowego i 170,50 zł z 1 ha fizycznego. W gminie Opoczno rolnicy zapłacą 77,50 zł z 1 ha przeliczeniowego, a właściciele gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha – 155 zł z 1 ha fizycznego. Na najkorzystniejsze dla mieszkańców obniżenie ceny skupu żyta dla celów podatkowych zdecydowali się radni gmin Drzewica, Poświętne, Sławno, Paradyż i Żarnów, gdzie podatek ten wynosi 75 zł z 1 ha przeliczeniowego i 150 zł z 1 ha fizycznego.
Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna. Jak podał GUS, średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według cen drewna uzyskanych przez nadleśnictwa w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku, wynosi 154,65 zł za 1 m3. Oznacza to, że stawka podatku leśnego wynosi 34,02 zł z 1 ha fizycznego lasu. A że większość z samorządów gminnych w powiecie nie zmieniła średniej ceny podanej przez GUS, mieszkańcy prawie wszystkich gmin zapłacą podatek leśny w takiej właśnie wysokości. Wyjątek stanowią w tym roku gminy Drzewica i Sławno. Radni tych gmin obniżyli średnią cenę drewna ze 154,65 do 136,40 i 136,50 zł za 1 m3. Tym samym właściciele gruntów leśnych w Drzewicy zapłacą podatek w wysokości 30 zł za 1 ha fizyczny lasu, a mieszkańcy gminy Sławno 3 grosze więcej.
Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportu zależą już od władz gminy. Nie mogą być jednak ustalane dowolnie, bowiem nie mogą przekraczać określonych w ustawie stawek maksymalnych. Ponadto gminy często decydują się na różnicowanie poszczególnych stawek albo wprowadzają zwolnienia od podatku. Taka polityka podatkowa jest związana z działalnością lokalnych przedsiębiorstw i przyciąganiem nowych inwestorów.
Stawki podatku od nieruchomości określono oddzielnie dla gruntów i dla budynków. W każdej z grup wyróżniono także kilka kategorii związanych z rodzajem wykorzystania nieruchomości. Nie wszystkie powtarzają się w każdej z gmin powiatu, dlatego nie zawsze można porównać poszczególne stawki. Warto jednak pokazać te rodzaje podatków, które występują we wszystkich gminach.
Opodatkowane grunty podzielono na trzy kategorie: związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod jeziorami oraz pozostałe. Najwyższa stawka podatku od gruntów dotyczy tych pod jeziorami oraz zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne. Za 1 m2 takiego gruntu najwięcej, bo aż 4,15 zł trzeba będzie zapłacić w tym roku w gminie Drzewica. Stosunkowo wysokie stawki wprowadziły także władze Opoczna – 4,06 zł, Żarnowa – 4,04 zł i Białaczowa – 4 zł. Nieco mniej zapłacą właściciele zbiorników wodnych w gminach Poświętne (3,80 zł) i Mniszków (3,70 zł). Najniższe stawki w tej kategorii obowiązują w tym roku w Paradyżu (2,42 zł) i w Sławnie (2 zł).
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nieznacznie różni się w poszczególnych gminach. Najwięcej zapłacą przedsiębiorcy w gminach Żarnów (0,77 zł za 1 m2) i Sławno (0,74 zł za 1 m2). Od 0,62 do 0,66 zł za 1 m2 zapłacą właściciele takich gruntów w gminach Opoczno, Białaczów, Drzewica, Poświętne i Mniszków. Najniższa stawka w tej kategorii (0,55 zł) obowiązuje w gminie Paradyż. Podatek od pozostałych gruntów wynosi od 0,10 zł za 1 m2 w gminie Białaczów do 0,39 zł w gminie Żarnów.
Podatek skierowany do właścicieli budynków również jest związany ze sposobem ich wykorzystania. Zacznijmy od podatku od budynków mieszkalnych, który zapłaci większość z nas. Najwięcej wyniesie on w gminie Drzewica – 0,53 zł za 1 m2 (tak jak w roku ubiegłym). Niewiele mniej, bo 0,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej zapłacą właściciele mieszkań w gminach Żarnów i Białaczów. W gminie Poświętne stawka ta wynosi 0,46 zł, a w gminie Opoczno (0,44 zł). W pozostałych gminach ten podatek jest znacznie niższy i wynosi 0,35 zł w Sławnie, 0,30 zł w Mniszkowie i 0,26 zł w Paradyżu.
Najwyższe podatki od budynków zapłacą osoby prowadzące w nich działalność gospodarczą. Ta stawka podatku waha się w powiecie od 13 do 17 zł za 1 m2. Opłaci się prowadzić działalność gospodarczą w gminach Żarnów (13 zł) i Paradyż (14,50 zł). Znacznie więcej zapłacą przedsiębiorcy w gminach Sławno (17 zł) i Opoczno (15,96 zł). W pozostałych gminach ta stawka podatku wynosi od 15 do 15,50 zł.
Niższe stawki przewidziano dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 4,70 zł za 1 m2 w gminie Mniszków do 9,82 zł w gminie Drzewica) oraz zajętych na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług medycznych (od 2,30 zł za 1 m2 w Mniszkowie do 4,27 zł w Drzewicy).
Osobną stawkę podatku – od budynków gospodarczych – wprowadziły władze Opoczna (2,12 zł), Białaczowa (4,10 zł) i Poświętnego (4,55 zł). Mieszkańcy tych trzech gmin zapłacą również podatek od garaży (3,82 zł w Opocznie, 4,10 zł w Białaczowie i 4,55 zł w Poświętnem). Stawka podatku od budynków pozostałych, w tym tych związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego, wynosi od 3,60 zł w Drzewicy do 6,88 zł w Żarnowie.
Osobną kategorię stanowią budowle. Stawka podatku od nich jest jednakowa we wszystkich gminach, bowiem określa ją ustawa. Wynosi ona 2% wartości budowli.
Wysokości stawek podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w poszczególnych gminach powiatu opoczyńskiego przedstawia tabela nr 1.
Stawki podatku od środków transportu zależą od władz poszczególnych gmin, ich maksymalne stawki określone są w ustawie. Ten rodzaj podatku jest bardzo zróżnicowany, w zależności od rodzaju pojazdu, ilości osi i masy całkowitej zespołów pojazdów, dlatego w poniższej tabeli przedstawiamy tylko główne kategorie podatku od środków transportu (tabela nr 2).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (706) z dnia 21 Stycznia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »