tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 ZUS za darmo pomoże wypełnić wniosek o umorzenie składek

 
Nie płać firmie

Na stronach internetowych pojawiły się oferty firm dotyczące odpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosku o umorzenie nieopłaconych składek w ramach tzw. ustawy abolicyjnej.
Przypominamy, że w każdej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można otrzymać bezpłatną pomoc przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Zakład przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne dostępne w salach obsługi klientów oraz na stronie www.zus.pl.
Możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku przewiduje ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU z 2012 r., poz. 1551). Na mocy tej ustawy umorzeniu podlegają, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za wyżej wymieniony okres za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz należne od wyżej wymienionych składek odsetki za zwłokę, koszty upomnienia, opłaty prolongacyjne, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne.
Na rynku pojawiły się ogłoszenia, w których firmy oferują płatną pomoc przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do ubiegania się o umorzenie nieopłaconych składek w ramach ustawy abolicyjnej. Tymczasem specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą za darmo wypełnić potrzebne wnioski i formularze.
W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem jest poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie: www.zus.pl
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie muszą złożyć następujące dokumenty:
* poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności
* wypełniony ?Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis? ? formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz na stronie: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387 lub
* wypełniony ?Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę? w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ? formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf,
* oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej ?druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl,
* wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (mogą to być również oświadczenia tych osób o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie) albo oświadczenia, że nie otrzymały pomocy de minimis w tym okresie.
Przypominamy, że pomoc przy wypełnianiu wyżej wymienionych dokumentów można nieodpłatnie uzyskać w każdej jednostce ZUS na terenie kraju.
Przygotowane przez Zakład ulotki informacyjne są dostępne w dwóch wersjach:
* dla osób, które na 1 września 2012 r. nie prowadziły działalności pozarolniczej,
* dla osób, które na 1 września 2012 r. prowadziły działalność pozarolniczą.


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (816) z dnia 1 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »