tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Aktualności

 XXXIV sesja Rady Miejskiej

 


Porządek obrad obejmuje sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej, ocenę realizacji zadań oświaty w gminie za rok szkolny 2012/2013 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych, ocenę realizacji wypoczynku letniego, przedłożenie informacji z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
Radni podejmą uchwały w sprawach: * zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków * wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Januszewice * wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa * zmiany uchwały nr XXXIII/338/13 Rady Miejskiej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 107494E, ul. Włodzimierza Perzyńskiego na odcinku od ul. Inowłodzkiej (nowy ślad) do placu Kilińskiego * zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej * zmiany uchwały nr XLI/365/10 Rady Miejskiej z 18 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu moje boisko "Orlik 2012", usytuowanych w Opocznie przy ul. W. Kossaka i ul. M. Skłodowskiej?Curie.
Obrady odbędą się 4 października w MDK. Początek godz. 9.00.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 40 (847) z dnia 4 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »