tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 XXVIII sesja

 


Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się 25 marca w MDK. Porządek obrad przewiduje, oprócz punktów stałych: * podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu, * złożenie ślubowania przez nowego radnego.
Następnie radni wysłuchają: sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej, sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok, w tym w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, informacji z działalności Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2012 oraz dokonają oceny diałalności OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zapoznają się z programmi związanymi z zapobieganiem bezrobociu, realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012 oraz omówią poziom czystości i porządku w gminie.
Radni podejmą uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania.
b) udzielenia dotacji dla OSP w Opocznie.
c) zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2013.
d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Opoczno na rok 2014.
e) zmiany uchwały nr II/11/10 z 17 grudnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr IV/27/11 Rady Miejskiej z 28 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr XXV/227/12 z 30 listopada 2012 r. w sprawie przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.
f) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z 31 stycznia 2013 r.
g) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z 5 lutego 2013 r.
h) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z 12 lutego 2013 r.
i) rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34 w Opocznie.
j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
k) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
l) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
ł) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
m) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezpańskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2013.
n) zmiany Uchwały nr XXX/28/11 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (819) z dnia 22 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »