tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Zatrudnię do grodzeń upraw leśnych. Mroczków ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Finanse

 Wyższe kryterium i zasiłki

 
Od października więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy społecznej. To efekt podniesienia przez rząd kryteriów dochodowych, które uprawniają do ubiegania się o nią w instytucjach udzielających wsparcia najuboższym. Od listopada na więcej pieniędzy będą też mogły liczyć osoby uprawnione do pobierania zasiłków rodzinnych


Ostatnia weryfikacja kryteriów uprawniających do świadczeń pomocy społecznej miała miejsce w 2009 roku, ale wówczas progi dochodowe nie zostały podniesione. 17 lipca ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Według niego do uzyskania wsparcia od 1 października będzie uprawniać dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie jest to 477 zł). W związku z czym zwiększy się liczba uprawnionych do korzystania ze świadczeń pieniężnych, ale wzrosną też same świadczenia. Chodzi m.in. o zasiłek stały, gdzie kwota podniesiona została do 529 zł, okresowy i celowy. Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej będą też miały wpływ na zwiększenie liczby osób korzystających z rządowego programu dożywiania (jego przyznanie zależy od tego, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe stanowiące 150 procent tego, które obowiązuje w opiece społecznej), jaki i liczby dzieci, które mogą otrzymać rządową wyprawkę szkolna (w tym roku jest to uzależnione od terminów składania wniosków o dofinansowanie, które ustalić mają samorządy gmin). Niestety wzrost progów dochodowych spowoduje też wzrost cen usług opiekuńczych.
Rząd zamierza podnieść wysokość zasiłku rodzinnego. Od 1 listopada ma ono wynosić 77 zł na dziecko do 5 lat (obecnie zasiłek wynosi 68 zł), 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (obecnie 91 zł) i 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat, które jeszcze się uczy (obecnie 98 zł). Wzrosną także kryteria dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego. Wynosić one będą 539 zł na osobę dla ogółu rodzin i 623 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obowiązujące dotychczas kryteria wyższa odpowiednio 504 i 583 zł). Docelowo od listopada 2014 roku mają one wzrosnąć do 574 i 664 zł.
Bez zmian pozostaną dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka ? 1000 zł jednorazowo, opieki nas dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ? 400 zł, samotnego wychowywania dziecka zdrowego ? 170 zł, niepełnosprawnego ? 250 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia ? 60 zł, powyżej 5 lat ? 80 zł, rozpoczęcia roku szkolnego ? 100 zł raz na rok, podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania ? 90 zł, na wydatki związane z dojazdem do placówki ? 50 zł, oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ? 80 zł. Nie zmieni się także wysokość zasiłku pielęgnacyjnego ? 153 zł, świadczenia pielęgnacyjnego ? 520 zł, i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ? 1000 zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 31 (786) z dnia 3 Sierpnia 2012r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »